Bakgrunnen er avsløringene tidligere i år om at en prøvebit fra en gummilist, som brukes for å tette reaktorens yttervegg, ikke tilfredsstilte sikkerhetskravene.

Da dette ble kjent i begynnelsen av februar, ble først reaktoren Forsmark 1 stengt og like etterpå reaktoren Forsmark 2.

SKI sendte raskt inspektører til Forsmark nord for Stockholm for å granske årsaken til hendelsen.

Onsdag besluttet SKI å stanse den planlagte oppstarten av Forsmark 2-reaktoren, og stille skjerpede krav til en tredje reaktor, Forsmark 3, som fortsatt er i drift.

SKI kritiserer Forsmark for ikke å ha hatt tilstrekkelig styring med forebyggende kontroller av kjernekraftverket, både når det gjelder gummilistene men også andre forhold ved reaktorene.

– Dette er ikke bra, det er brudd på både kvalitet og rutiner for prøvetaking og vedlikehold ved Forsmark, sier SKIs generaldirektør Judith Melin til nyhetsbyrået TT.