Seks celler med betong fra gulv til tak, sparsommelig innredet med noen stoler. En av cellene er oppgradert med avtrede i gulvet og madrass. Det er hva Bergen tingrett har å tilby varetektsfengslede tiltalte i pauser og mens de venter på å komme inn i retten.

Det blir altfor lite når to store narkotikasaker skal opp for retten samtidig i mars. Til sammen 12 varetektsfengslede personer skal sitte på tiltalebenken i minst syv uker.

Kostet 150.000 kroner

Verken retten eller politiet ønsker noen gjentakelse fra 2008, da en tiltalt i en narkosak rømte fra tinghuset i en pause. Derfor skal de 12 tiltalte passes på av politiet hele tiden.

I pausene må de tiltalte låses inn på cellene i kjelleren på Tinghuset.

I tillegg til de to narkosakene, blir det vanlig drift ved tingretten. På en vanlig uke blir i snitt 24 personer varetektsfengslet i Bergen. De trenger også celler

Dermed er det ikke nok celleplasser til alle.

— Vi ønsket derfor å leie inn containere som kunne brukes som venteceller. Disse ville vi plassere på Tårnplass, sier sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy i Bergen tingrett.

I et brev til Domstoladministrasjonen (DA) ba tingretten om 150.000 kroner i tilleggsbevilgning. Pengene skulle brukes til leie av Tårnplass, leie av containere, frakt, heising og kamerasikring av containerne.

Containerne skulle stå i de to månedene som rettssakene varte.

  • Jeg synes selvfølgelig det er prinsipielt vanskelig å skulle bruke containere til celler. Og var forberedt på reaksjoner. Samtidig ville ikke forholdene i en slik container være så veldig ulik det vi tilbyr på cellene her på tinghuset, sier Bjørnøy.

Men nå har DA sagt nei til å bevilge penger til containerleie. Informasjonsdirektør Erling Moe i DA, sier de hadde prinsipielle motforestillinger mot bruk av containere og hvor de skulle plasseres. Overfor BT ønsker han ikke å utdype avslaget.

Flyttesjau

I stedet for containerceller forbereder politiet seg nå på å gjennomføre en daglig flytteoperasjon mellom politiarresten i Bergen sentrum og Bergen fengsel i Åsane så lenge rettssakene pågår.

Reise— og transportkoordinator Tor Kjersem ved Hordaland politidistrikt har «reservert» syv celler i Bergen fengsel i ukene rettssakene pågår.

— Vi planlegger å frakte de tiltalte til arresten på politihuset i lunsjpausen. For å få plass til det, må vi flytte personer som allerede sitter i arresten ut til Bergen fengsel på morgenen. Så må de fraktes tilbake på ettermiddagen, mens de tiltalte kjøres tilbake til fengselet, sier han.

I tillegg tilpasses pauser og rettsfrie dager i de to sakene til hverandre, for å frigjøre mest mulig plass.

Kjersem skulle helst ønsket seg at de to sakene ikke gikk for retten samtidig.

— For vår seksjon er det svært ugunstig å få to slike store saker på samme tid, når vi allerede sliter med å få kabalen til å gå opp som det er, sier han.

Opprinnelig skulle en av narkosakene ha startet tidligere, og problemene kunne dermed vært unngått. Vansker med forsvarernes timeplan satte imidlertid en stopper for det. Og å utsette en av sakene er ikke mulig, ifølge sorenskriveren.

— Vi må forholde oss til frister. Saker der tiltalte sitter varetektsfengslet eller er under 18 år, skal avvikles innen seks uker etter at vi har mottatt saken, sier Bjørnøy. Si din mening i kommentarfeltet under!