— Når vedtaket om å ta fondsmidlene er fattet, kan ikke skolene regne med å få pengene igjen et annet år, innrømmer økonomidirektør Johnny Stiansen i Hordaland fylkeskommune.

Han forstår godt den bitterhet lærere og rektorer nå føler. Selv ville han ikke gått så drastisk frem som å kutte fondene helt. Han hadde selv bare foreslått å inndra halvparten av midlene som befant seg i fond. Fylkespolitikerne tok alt.

33 av fylkets videregående skoler drev oppdragsvirksomhet for i alt 43 millioner kroner i fjor. I alt hadde de 20 millioner stående i fond. Opplegget går ut på at overskudd skal stå et år som fondsmidler før de brukes.

— Gjeld på mer enn 600 millioner kroner som følge av flere års overskridelser ved Haukeland sykehus belaster nå budsjettet vårt hardt. Vi må dekke det inn og må unngå nye, store underskudd, sier Stiansen.

— De store underskuddene fylkeskommunen drar med seg, har satt oss alle i en ulykkelig situasjon. For skolene, som i alle år har holdt budsjettene, oppleves dette dypt urettferdig, innrømmer fylkesopplæringsdirektør Gunnar Dale. Han har selv vært en pådriver for oppdragsvirksomheten. I gode år har den gitt skolene fond på hele 80 millioner kroner. Han er redd for at det kan skade viljen til å ta initiativ og finne gode løsninger at fondsmidlene plutselig er tatt.

Fondene har vært svært verdifulle for skolene.