Nå får skolene frist av Staten til september med å ordne opp.

— Manglende opplæring er en klar overtredelse av opplæringsloven og har direkte betydning for elevenes læringsutbytte. Derfor er dette en viktig sak, sier Petter Skarheim, direktør i Utdanningsdirektoratet.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har fylkesmennene i landets fylker utført stikkprøver på enkeltskoler. Nå har Utdanningsdirektoratet fått rapportene inn fra hele landet.

— De viser at det er avvik i samtlige fylker. Ingen av dem har et forsvarlig system som sikrer at elevene får det minstetall med undervisningstimer de har krav på, sier Skarheim.

Må planlegge bedre

Han mener resultatene av tilsynet viser at fylkeskommunene ikke har tatt oppgaven alvorlig nok.

— De planlegger ikke i forhold til at elevene skal få den opplæringen de skal ha. Dette er ikke holdbart, sier direktøren.

Det er spesielt ved avvikling av eksamen, oppstart av skoleåret, idrettsdager og andre aktiviteter at elever mister timer, men også mangelfull vikarbruk er trolig en årsak.

— Det er ingen ting av dette som kan komme overraskende på fylkeskommunene. Det kan ikke være særlig vanskelig å planlegge, sier Petter Skarheim.

Tilsyn etter medieomtale

I mai i fjor kunne Bergens Tidende fortelle om en undersøkelse gjennomført av Elevorganisasjonen hvor det ble registrert hvor mange timer elevene i Hordalands videregående skoler måtte klare seg uten lærer. Resultatet var nedslående.

I gjennomsnitt var elevene 5,25 skoletimer uten sin egentlige lærer i løpet av de ti dagene fraværet ble registrert. I kun 30 prosent av tiden (3,67 timer) fikk de vikar.

— Det var blant annet medieoppslag som fikk oss til å iverksette tilsynet, bekrefter Skarheim.

Thomas Ornell (19), leder i elevorganisasjonen Hordaland er glad for at utdanningsdirektoratet bestemte seg for å granske undervisningstilbudet til elever i videregående skole.

— Vår egen undersøkelse fra ett år tilbake viste at elevene i Hordaland ikke fikk de undervisningstimene de hadde krav på og at det manglet et sikringssystem for å kontrollere dette. Nå har vi fått dette bekreftet fra statlig hold, sier Ornell.

Kan miste klasseturer

Utdanningsdirektoratet skal nå sammenstille tilsynsrapportene fra fylkene. Det vurderer nye tiltak som sikrer at fylkeskommunene følger loven og gir elevene det minimum av timer de skal ha.

— Fylkeskommunene vil få pålegg om å lukke avvikene og rette opp i manglene. Vi krever dokumentasjon på at det blir gjort, sier Petter Skarheim, og setter fristen til 1. september.

I Hordaland ble det gjennomført stikkprøver på tre skoler. Resultatene viser klare avvik også her i fylket.

Utdanningsdirektør i Hordaland Svein-Erik Fjeld forsikrer at elevene nå skal få det antallet undervisningstimer de har krav på i alle fag.

— Vi skal rette opp avvikene innen fristen, men det vil kunne gå på bekostning av verdifulle læringsmuligheter utenfor klasserommet, sier han.

Teaterbesøk, idrettsdager og bussturer med Hvite busser til Polen er eksempler på aktiviteter som har forårsaket at timetallet i spesifikke fag er blitt lavere enn det skulle. Disse aktivitetene kan nå bli kuttet.

Har du fått for lite undervisning i år? Si din mening!

TILFREDS: - Elevorganisasjonen er veldig fornøyd med at tilsynet har tatt tak i situasjonen. Nå ser vi frem til at fylkeskommunen og skolene skal ordne opp og gi oss de undervisningstimene vi har krav på, sier Thomas Ornell (19), leder i elevorganisasjonen Hordaland.
Høvik, Tor
FAKSIMILE: Bergens Tidende 10. mai 2007.