Fylkesmannen sendte fredag ettermiddag ut sitt vedtak i lovlighetskontrollen knyttet til Bergen kommunes skolebruksplan.

Der fastslår assisterende fylkesmann Rune Fjeld og Fylkesmannens utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde at to av vedtakene som Bergen bystyre gjorde før jul, ikke er lovlige.

Det gjelder:

  • Vedtaket om at Garnes barneskule og Trengereid skule skal slås sammen til en skole fra 2011/2012
  • Vedtaket om at Riple skole og Ulsmåg skole skal slås sammen med virkning fra samme skoleår.

For lang avstand

Fylkesmannen mener at det ikke er mulig å slå sammen skoler som i utgangspunktet ligger så langt fra hverandre.

«Når det gjelder lokaler, er det klart at en skole i bygningsmessig forstand må ligge i ganske klar nærhet», heter det i vedtaket.

Garnes og Trengereid skoler ligger 12,8 kilometer fra hverandre, mens Riple og Ulsmåg skole er 5,1 kilometer fra hverandre.

Dette er for lang avstand til at skolene kan ha felles rektor og administrasjon, mener Fylkesmannen.

Derimot godtar Fylkesmannen en sammenslåing av Mjølkeråen og Marikollen skoler i Åsane.

De to skolene ligger bare 200 meter fra hverandre, med en gangvei imellom.

— Rotete og kaotisk

Aps skolepolitiske talsmann, Pål Hafstad Thorsen, mener byrådets skolebruksplan nå er fullstendig uthulet.

— Høyrebyrådets forslag til skolebruksplan som ble presentert i juni 2010, fremstår nå som et dokument hvor man knapt kan se at byrådet har fått gjennomslag for noen av sine forslag, sier han.

Han stiller spørsmål ved hele prosessen omkring skolebruksplanen.

— Rotete, kaotisk og udemokratisk, er Hafstad Thorsens dom.

Nytt nederlag for byrådet

Det var Ap, SV og Rødt som ba Fylkesmannen om å kontrollere lovligheten ved store deler av skolebruksplanen.

I tillegg til de omtalte skolene, stilte opposisjonspartiene spørsmål ved vedtakene som angikk skolene på Landås, Løvås, Ytre Arna, Kyrkjekrinsen og Garnes ungdomsskole. Når det gjelder Løvås skole, gikk byrådet siden tilbake på forslaget om å legge ned skolen.

For de andre skolene har Fylkesmannen opprettholdt bystyrets vedtak.

Hafstad Thorsen peker på at byrådspartiene nå har fått vedtak imot seg i flere lovlighetskontroller som opposisjonen har tatt initiativ til, deriblant føringen av BKK-utbyttet.

— Uklokt

— Vi tar til etterretning at høyrebyrådet har vunnet frem med at Marikollen og Mjølkeråen skoler slås sammen. Vi er skuffet over dette, og mener det er en uklok beslutning, sier han.

bt.no fikk ikke tak i skolebyråd Filip Rygg (KrF) for en kommentar fredag kveld.

Sigrun Tveitnes, rektor på Trengereid skule, tar imot vedtaket med glede.

— Vi håper det betyr at vi får fortsette med det gode arbeidet vi gjør her. Men vi må jo avvente hvordan politikerne vil forholde seg til dette.

- Frykter du at det hele ender med at Trengereid blir nedlagt, og elevene må sendes til Garnes?

— Nei, jeg velger å tro at det ikke skjer, siden bystyret ikke har innstilt på nedlegging. Vi er en liten skole med 25 elever, men vi er også den skolen med lengst avstand til naboskolen.

Hva synes du om avgjørelsen? Si din mening her.