— Dette er uholdbart og kan ikke fortsette, sier leder for Fagforbundets Helse Bergen-ansatte, Knut Inge Olsen.

— Nå må de ansvarlige ta noen grep for å sikre at ansatte får den lønnen de har krav på. Hvis de ikke får det til å fungere, må de sette hele lønnssystemet ut på anbud, mener han.

Problemer fra første dag

De nye systemene for lønnskjøring ble tatt i bruk ved årsskiftet, og det har vært problemer fra dag en.

**Les også:

Forstår frustrasjonen**

— Det er turnussystemene, ulempetillegg, nattevaktene og ulike andre tillegg som kommer på toppen av den vanlige lønnen, som skaper vansker for systemet. Ordinær lønnsutbetaling går greit. Men en meget stor del av de sykehusansatte går i turnus og er økonomisk avhengig av å få utbetalt tilleggene til rett tid. For mange er det snakk om flere tusen kroner i måneden, sier Knut Inge Olsen.

Ikke vakttillegg siden nyttår

Hjelpepleierne Jorunn Taranger og Roar Albin Holmås har ikke fått utbetalt vakttilleggene sine siden nyttår. Nå har Holmås til gode til 10.000 kroner og Taranger hele 16.000 kroner fra Helse Bergen.

— For oss som er lavtlønnede hjelpepleiere er dette et betydelig beløp, sier de to.

Ennå kan de ikke si at de har måttet forsake noe fordi arbeidsgiver skylder dem lønn. Men de legger ikke skjul på at de begynner å miste tålmodigheten.

— Jeg klarer meg. Men det kan være andre med store økonomiske forpliktelser som sliter med å få endene til å møtes, tror Holmås.

Han synes det er underlig at det skal ta så lang tid å få ordnet opp i problemene.

Taranger skal bli pensjonist om få uker.

— Da skal jeg ut å reise. Det hadde vært kjekt om jeg hadde fått utbetalt hele lønnen innen den tid, sier hun.

Fagforbundets Knut Inge Olsen sier at han har fått mange tilbakemeldinger fra tillitsvalgte på ulike avdelinger, og fra misfornøyde ansatte som savner tilleggene på lønnsslippen.

— Vi ble forespeilet at alt skulle bli så enkelt og bra med det nye systemet. Erfaringene hittil er tvert imot. Nå er det bare surr, forvirring og kaos, sier Olsen.

10.000 lønnsslipper

Han sier at saken har versert i tillitsmannsapparatet i hele helseforetaket, og at man flere ganger har forsøkt å forklare alvoret for ledelsen.

— Foreløpig virker det ikke som de ansvarlige helt har skjønt problemets omfang, sier han.

Olsen sitter med et inntrykk av at systemet ikke greier å hanskes med et så stort system som Helse Bergen, og det er kanskje der det stopper opp. Hver måned blir 10.000 lønnsslipper behandlet i helseforetaket. 4000 av de ansatte er lagt inn i det nye lønssystemet.

— Omfanget av differensierte utbetalinger er altså enormt, men det kan jo ikke tjene som unnskyldning for at folk ikke får det de rettmessig har krav på, sier han.

Hard belastning

Foretakstillitsvalgt i Helse Bergen, Mabel Wiik, bekrefter at hun kjenner til problemene med det nye lønnssystemet.

— Vi har tatt det opp med administrasjonen, og vet at det blir jobbet intenst med å få systemet på fote, sier hun.

— Men nå begynner tålmodigheten å ta slutt for mange. Jeg kjenner til eksempler på at dette nå begynner å bli en hard økonomisk belastning for enkelte, sier hun.

Alle helseforetakene i Helse Vest har innført det samme systemet. Helse Bergen er sist i rekken. Erfaringene er ulike. Helse Fonna og Helse Førde hadde problemer i begynnelsen, men der skal systemene være på skinner nå. Helse Stavanger har stort sett bare hatt positive erfaringer med datasystemet.

TÅLMODIGHETEN SLUTT: Hjelpepleierne Jorunn Taranger og Roar Albin Holmås har ikke fått utbetalt vakttilleggene sine siden nyttår.
Silje Katrine Robinson
- UHOLDBART: Knut Inge Olsen i Fagforbundet, som representerer 1400 helseansatte, har fått mange henvendelser fra folk som er frustrerte og fortvilte over lønnssurret i Helse Bergen. - Dette holder ikke, sier han.
Silje Katrine Robinson