Flere år med rot i regnskapet gjør at Aage Mjeldheim har mistet retten til å praktisere som advokat, skriver Vestnytt.

Advokatbevillingsnemden fattet vedtaket om å inndra løyvet i slutten av oktober.

Flere bokettersyn har avdekket kritikkverdige forhold. Et av forholdene nemden reagerer særlig på, er måten Mjeldheim har håndtert klientenes penger på.

— Det (...) var mindre penger på klientkonto enn det Mjeldheim skyldte klientene. Hvis alle kom og villa ha ut pengene sine, ville det ikke vært midler til det, sier rådgiver Thomas Holtlund i Tilsynsrådet for advokatvirksomheter til avisen.

Styret i Tilsynsrådet mener Mjeldheims mangel på kontroll av klientkontoen er «helt uakseptabel».

— Mjeldheim har tidligere fått fo advarsler. Tilbakekalling er den sterkeste reaksjonen nemden har. Dette er svært alvorklig for en advokat, sier Hotlund.