— Jeg hadde klart å fire meg ned her. Ingen problem!

64-åringen står og fingrer med et branntau på soverommet i den øverste etasjen i huset hun eier i Fjellgaten.

Det er minst fem meter ned til blomsterbedet på bakken, der hun i verste fall planlegger myk landing ved en eventuell brannflukt.

Jaget fra soverommet

Feiermester Per Skarsvåg ser strengt på henne og dokumenterer med meterstokken at vinduet er for trangt for at folk skal kravle seg ut og slenge seg i tau. Det nytter ikke hvor sprek og spretten huseieren er.

Han har nettopp beordret henne til å ta med seg madrassen en etasje ned og nektet henne å sove en eneste natt til på loftet i huset fra 1825.

— Dersom det skulle begynne å brenne og det skulle komme frem at brannvesenet hadde vært på befaring uten å komme med påbud å flytte ned, så hadde det vært svært kritikkverdig. Hovedårsaken til at folk omkommer i branner er at de aldri kommer seg ut i tide, sier Skarsvåg.

På de siste ti årene har det blitt nesten tusen færre branner i Norge. Likevel stiger antallet omkomne.

Verste på 29 år

  • Tendensen med flere omkomne på tross av færre branner ser vi særlig sterkt de tre-fire siste årene. Vi sitter nok ikke på hele forklaringen, sier Tor Suhrke, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

— Men det vi klart ser er at eldre er spesielt utsatt for å dø i boligbranner. De klarer ofte ikke å komme seg i sikkerhet for egen maskin. Og når det blir stadig flere eldre, kan det være sterkt medvirkende til at tallet på omkomne øker.

Beregninger fra DSB viser at personer over 60 år har syv ganger større risiko for å omkomme i brann, sammenlignet med aldersgruppen 0-19 år.

Norsk brannvernforening frykter at 2008 blir det verste brannåret i Norge på 29 år. Ifølge prognoser foreningen har laget, kan tallet på omkomne i brann bli godt over 80 i løpet av året.

— Jeg undres fælt over den utviklingen vi ser. I år kan vi på en måte «skjule oss» bak at det er et unntaksår, med flere store katastrofebranner som har tatt livet av mange, sier Dagfinn Kalheim, direktør i Norsk brannvernforening.

— Men i 2007 var det ingen katastrofebranner. På tross av det omkom hele 74 mennesker i brann i 2007, det høyeste tallet på nesten tyve år, mens antallet branner var rekordlavt.

Fest og moro i gode tider

I likhet med kollegaen i DSB, peker også Kalheim på stadig flere hjemmeboende eldre som en del av forklaringen.

— Men det kan også være en mulig forklaring at vi i gode tider oftere samles til hyggelige lag, at vi drikker mer og dermed blir mindre aktsomme. Hvis det da blir brann, kan konsekvensene bli verre for personer som er påvirket av alkohol, sier Kalheim i brannvernforeningen.

Ifølge Kalheim viste en SINTEF-undersøkelse i 2001 at 48 prosent av omkomne i branner var påvirket av alkohol.

Brannvernforeningen peker også på at det er for vanskelig å slippe inn i private boliger for å sjekke brannsikkerheten. I utgangspunktet går det cirka 20 år mellom hver gang det elektriske anlegget i en bolig blir sjekket.

Hjemme hos Gunvor Pound er det ikke vanskelig å komme på sjekk, og det er flere ting som må rettes opp. Blant annet har en hybelboer i kjelleren rett og slett fjernet batteriet fra røykvarsleren.

— Det er jo helt tussete, sier Pound når hun blir klar over det.

— Hva tenker du selv om faren for brann?

— Jeg tenker egentlig ikke så mye over det. Jeg går ikke rundt og er redd, men synes det er bra med de tipsene man kan få for å unngå brann, sier hun.

Null dødsfall i Bergen

I år er det ikke omkommet en eneste person i branner i Bergen. Brannsjef Helge Eidsnes håper inderlig at statistikken holder seg ut året.

— Vi har i gjennomsnitt hatt ett dødsfall på grunn av brann hvert år i Bergen. Slik sett ligger vi lavere enn landsgjennomsnittet. I forhold til folketall skulle vi ligget på rundt fire omkomne, sier Eidsnes.

Han legger likevel til:

— Brannene som de hadde i Oslo og på Sunnmøre i helgen, kan man likevel ikke gardere seg mot. Det samme kunne også skjedd i Bergen, men vi har foreløpig blitt skånet for slike branner, sier Eidsnes.

Sjekker du jevnlig at boligen din er sikker? Diskuter saken her.

Rune Nielsen
Rune Nielsen
Rune Nielsen