— Vi kan bekrefte at vi har mottatt en klage på innkreving av bompenger til Hardangerbrua, sier underdirektør Ragnhild Behringer i Internal Market Affairs Directorate i ESA.

Hittil har det vært vanlig å kreve inn bompenger før et prosjekt er blitt oppstartet.

— Nå vil vi vurdere klagen, og ta stilling til om innkrevingen bryter med EUs direktiver, sier Behringer.

Kan havne i domstol

Hardangerbrua skal ikke stå ferdig før i 2011. Men reisende på fergen mellom Brimnes og Bruravik betaler allerede bompenger.

EUs direktiv om bompenger sier imidlertid at «nytteprinsippet» skal ligge til grunn for betaling.

Dette innebærer at trafikanten skal få en bedre veiløsning igjen for pengene.

Om trafikanten får «nytte» av bompengene når broen først bygges om flere år vil ESA ta stilling til når de behandler klagen.

— Vi har ingen sanksjonsmuligheter annet enn av vi vurderer saken juridisk, sier Behringer.

Hvis klageren får støtte sender ESA brev til norske myndigheter der de ber dem vurdere dagens praksis.

Blir det ikke en løsning på saken, sender ESA et nytt brev.

— I siste instans er det EFTA-domstolen som avgjør saken, sier Behringer.

Sitter på seks klager

Ifølge ESA-president Bjørn T. Grydeland har ESA mottatt seks klager på bruk av bompenger i Norge.

Informasjon BT har mottatt viser at klagene gjelder følgende andre prosjekter:

  • Innkreving av bompenger på Rennfast-sambandet i Rogaland.
  • Innkreving av bompenger på fergesambandet Lavik-Oppedal.
  • Riksvei 4 på Gjøvik har bompenger på den gamle riksveien for å få finansiere den nye.
  • På Svinesund-forbindelsen må man betale for ny bro på den gamle.
  • På Riksvei 9 i Setesdal planlegges et bompengesystem for å utbedre veien.
  • Det har aldri vært krevd mer bompenger enn nå, sier Arne Sortevik som er stortingsrepresentant for Frp og sitter i Transport- og Kommunikasjonskomiteen.

Han er opptatt av å følge opp klagene som har kommet til ESA.

— I spørretimen kommende onsdag vil jeg spørre samferdselsminister Liv Signe Navarsete om hva hennes strategi er dersom klagene blir tatt til følge.

Blåser i bomklage

Samferdselsdepartementet har nylig mottatt et brev fra ESA som opplyser om klagen på innkreving av bompenger til Hardangerbrua.

— Vi bruker ikke noen ressurser på en ikke-sak som dette, sier statssekretær Steinulf Tungesvik i Samferdselsdepartementet.

— Hvorfor er dette en ikke-sak?

— Fordi ESA ikke har bedt oss om noen opplysninger, og ikke gitt uttrykk for at det er noen sak, sier Tungesvik.

I brevet, som BT har fått en kopi av, sier imidlertid ESA at de kan komme til å be om ytterligere informasjon om saken.

— Det er ingen sak. ESA har på ingen måte reist noen sak, og det har ESA aldri tidligere gjort på grunn av forhåndsinnkreving, sier Tungesvik.

STATENS VEGVESEN, SCANPIX