— Vi ordner vaktlistene slik at vi alltid har folk som kan kjøre. Men Osterøy er stor og vi er et frivillig brannkorps der ikke alle til enhver tid er tilgjengelige, så vi skulle helst sett at alle mannskapene våre kunne kjøre bilene, sier brannsjef Jan Frode Hjellvik.

Ingen dispensasjon

Problemene for brannsjefen startet i 2004. Fram til da kunne nemlig mannskapene hans være førere i kjøretøy på opp til 8500 kilo og i det som ble kalt motorredskap, selv om de bare hadde C1-sertifikat.

Brannbilene ble kategorisert som det siste, og dermed var saken grei. Men i 2004 gikk de store kjøretøyene fra å være motorredskap til å bli lastebiler. Dermed kom kravet om C-sertifikat til hele brannkorpset.

— Vi søkte om dispensasjon, men fikk avslag. Senere hørte vi om en kommune med tilsvarende problemer som hadde fått gjennomslag for kravet, så vi søkte en gang til. Men heller ikke denne gangen fikk vi dispensasjon for bestemmelsen, sier Hjellvik.

Tidspress og dårlig økonomi

Tre av de nye brannbilene på Osterøy er lastebiler. I dag er det 7-8 personer i det frivillige brannkorpset som ikke kan kjøre dem. Årsaken til at de ikke har fått tatt det nye sertifikatet er tidspress og dårlig økonomi.

— Vi må ta dette over langs. Det er alltid noe som skal spares på, men akkurat dette er kommunen nødt til å betale, sier brannsjefen.

Han understreker at de manglende kjøretillatelsene ikke går ut over brannberedskapen på øyen.

— Det er alltid noen som kan stille og kjøre ved utrykninger, men det vil selvsagt være en fordel om alle kunne ta ut bilene, sier Hjellvik.

Kan ta tid

Ordfører i Osterøy kommune Kari Foseid Aakre sier at bevilgningen til brannvesenet kan ta tid hvis ikke etaten finner penger til sertifikatene i sitt eget budsjett.

— Da må saken behandles politisk på et formannskapsmøte og sannsynligvis også i heradstyre. Pengene må tas fra en annen post og det vil ta litt tid, sier Foseid Aakre.

Ordføreren har stor forståelse for problematikken.

— Vi kan ikke ha brannbiler som ikke kan brukes. Brannvesenet vårt har høy grad av frivillighet og da skulle det bare mangle at de ikke skal kunne bruke utstyret som er til rådighet, sier hun.