John Alvheim har fått bilen sin omgjort til gassbil.

— Det gjorde jeg for å spare både miljø og penger. Jeg er miljøvennlig resten av året, men nå blir jeg straffet, sier Alvheim.

Når man utarbeider et slikt tiltak veldig raskt, kan man ikke fange opp alle detaljer. Samferdselsdirektør Ove Foldnes

— Liker det dårlig

Gassbilen hans har nemlig bilskilt som slutter på et partall. Det betyr at han ikke får kjøre bil innenfor den ytre bomringen i Bergen i dag. Han bor på Stanghelle og begynner på jobb på Minde klokken 05.30.

— Det finnes ikke alternativ kollektivtransport som passer med arbeidstiden. Dermed er jeg nødt til å kjøre bil for å komme på jobb, sier han.

Løsningen i dag ble å låne farens bil som går på diesel og har piggdekk, men som har bilskilt som slutter på oddetall.

— Det liker jeg dårlig. Kjøreforbudet er et godt tiltak for å begrense forurensingen. Det skulle kanskje vært innført for lenge siden for bergensere. Her finnes det et reelt kollektivtilbud. Men det skaper vanskeligheter for oss som bor i distriktene hvor det finnes få alternativer, sier han.

— Gassbiler er ikke unntatt fra reglene. Vi har gjort en streng begrensing, sier samferdselsdirektør Ove Foldnes.

— Uheldige situasjoner

Disse er unntatt kjøreforbudet:

  • Elbiler og biler som brukes av handikappede
  • Kjøretøy som benyttes til næringsvirksomhet i næringsøyemed
  • Kjøretøy som benyttes i tjenesteytende næringer
  • Utrykningskjøretøy, pasienttransport og kjøring knyttet til liv og helse

— Vi er trygge på elbiler. Men utslippsproblematikken er ikke vurdert for gassbiler, sier samferdselsdirektøren.

— Det kan selvfølgelig dukke opp en del uheldige situasjoner, men det er summen av dette tiltaket vi må se på. Når man utarbeider et slikt tiltak veldig raskt, kan man ikke fange opp alle detaljer. Med det er nettopp slike ting vi må evaluere, sier Foldnes.

Si din mening om krisetiltakene her!