Maakestad, som var førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, gikk til sak mot sin tidligere arbeidsgiver for å få opphevet oppsigelsen. Det førte ikke frem. Maakestad tapte saken i Bergen tingrett, og må også dekke Statens saksomkostninger på 487.000 kroner.

— Nedlatende

Maakestad ble ansatt ved lærerutdanningen sommeren 2010, og skulle undervise i matematikk. Men allerede samme høst kom det klager fra studentene. I en anonym evaluering ble anklaget for store samarbeidsproblemer.

Dermed satte skolen i gang oppfølging av førsteamanuensisen. Ifølge dommen ønsket ikke Maakestad oppfølgingen, som blant annet gikk ut på at han skulle observeres under forelesningene.

Ledelsen på skolen hevder at Maakestad nektet å stille på møter og nektet å bytte kontor, og at han var nedlatende og lite imøtekommende overfor studentene.

«Vi tar disse tilbakemeldingene alvorlig og forventer at du behandler studentene med respekt og bidrar til å bedre samarbeidsforholdet», skrev dekan Per Arne Michelsen i et brev til Maakestad. Til slutt gikk skolen til oppsigelse.

Skiftet lås

Ifølge dommen nektet Maakestad å akseptere oppsigelsen, selv etter en rettslig kjennelse. Arbeidsgiver måtte til slutte skifte låsen.

Maakestad argumenterte i retten for at arbeidsgiveren bare har dokumentert 15 klager fra studenter, og at dette ikke gir et representativt bilde. Han mente også at han har oppnådd gode eksamensresultater, og avviste at han har nektet å etterkomme pålegg.

Bergen tingrett konkluderte med at studentene ikke fikk et adekvat undervisningstilbud, på grunn av førsteamanuensisens undervisningsadferd og kommunikasjonsstil. «Retten finner at svikten er så stor at dette alene er et tilstrekkelig grunnlag for at oppsigelsesvedtaket er gyldig», heter det i dommen.

Maakestad har ikke vært tilgjengelig for kommentar tirsdag kveld.