Mannsåker ble tiltalt for bedrageri etter at fylkesmannen fattet mistanke til en del av salæroppgavene han sendte inn for å få betalt for fri rettshjelp som han hadde gitt til klienter.

Mannsåker skal urettmessig ha fått utbetalt nær 64.000 kroner ved ti tilfeller. I tillegg skal han ved ett tilfelle ha forsøkt å få utbetalt drøye 6000 kroner, men ble avslørt av fylkesmannen.

Blant annet skal Mannsåker i følge dommen ha krevd betaling for å ha hjulpet en kvinne med skilsmisse — men kvinnen forklarte i retten at hun ikke var gift, og at hun hadde gitt advokaten klar beskjed om dette.

Nå er advokaten dømt til 90 dagers fengsel i Bergen tingrett.

Resten av livet

Aktor i saken hadde lagt ned påstand om seks måneders fengsel, og at Mannsåker ble fradømt retten til å jobbe som advokat i fem år.

Dommerne falt imidlertid ned på at Mannsåker fradømmes retten til å utøve advokatvirksomhet for resten av livet.

I et rundskriv fra Riksadvokaten slås det fast at avgjørelser om å fradømme advokater retten til å praktisere, ikke lenger skal tas av retten i straffesaker. I stedet skal Advokatbevillingsnemnden ta denne avgjørelsen.

Tingrettsdommer Gunnar Torkildsen og hans meddommere mener imidlertid at de ikke er bundet av dette rundskrivet.

Siden de har fradømt Mannsåker retten til å jobbe som advokat, mener dommerne at fengselsstraffen ikke kan settes så strengt som aktor har krevd, og har dermed satt den til 90 dager.

Pengene Mannsåker skal ha svindlet til seg, er ifølge dommen tilbakebetalt, og han er derfor ikke dømt til å betale erstatning.

Vil bli anket

Forsvarer John Christian Elden opplyser at dommen vil bli anket.

Mannsåker har hevdet at dommerne ved Bergen tingrett er inhabile i saken mot ham, noe retten ikke var enig i.

— Jeg har ennå ikke fått dommen, men er orientert om slutningen. Vi fastholder at retten ikke var habil, i tillegg til at resultatet slik min klient ser det er klart uriktig, sier Elden.

DØMT: Knut Mannsåker