— Jeg fikk beskjed om å fjerne piercingsmykkene i ørene eller slutte i jobben. Piercing er blitt endel av meg og mitt liv. Jeg er ikke villig til å fjerne noe som er blitt en del av min personlighet, sier Johannsdottir-Andersson.

Etter knappe to uker som servitør og ekstrahjelp på Radisson SAS Royal Hotel på bryggen er arbeidskonflikten et faktum.

Fryktet inspektører

Kjedehotellet hadde blitt varslet om at det ville komme anonyme inspektører fra hovedkontoret i Brussel. Ledelsen satte i gang en internkontroll for å sjekke at alt var i orden. Tre servitører fikk beskjed om å fjerne piercingen sin.

Johannsdottir-Andersson nektet, og har ikke vært på jobb siden torsdag i forrige uke.

— Ledelsen sa at dersom jeg ikke fjernet piercingen, måtte finne meg noe annet å gjøre.

Johannsdottir-Andersson sier hun aldri ble informert verken skriftlig eller muntlig om at piercing ikke var tillatt da hun startet jobben. Hun sier hun liker servitørjobben og mener piercingen ikke påvirker måten hun utfører jobben på.

Soleklart reglement

Administrerende direktør for Radisson SAS Royal Hotel, Per Paulsen, sier hotellreglementet er soleklart på dette punktet.

— Vi godtar verken hanekam eller piercing. Dette er noe alle arbeidstakere må forholde seg til.

— Hvorfor tillater dere ikke piercing?

— Vi ønsker å fremstå som et seriøst business-hotell. Forbudet gjelder for hele hotellkjeden.

— Hvorfor informerte dere ikke Johannsdottir-Andersson om dette da hun startet jobben?

— Hun hadde nedslått hår under intervjuet. Det var derfor ikke relevant å ta opp temaet.

Paulsen understreker at Johannsdottir-Andersson ikke er blitt sagt opp fra stillingen.

— Vi spurte henne pent om hun kunne fjerne piercingen. Vi har aldri truet med oppsigelse, vi har ikke nevnt ordet engang. Slik vi ser det, er det Johannsdottir-Andersson som har truet med å slutte, sier Per Paulsen.

Urimelig krav

Ekspert på arbeidsrett ved juridisk fakultet i Bergen, Tine Eidsvaag, sier at hotellet har en viss adgang til å stille krav til klær og utseende, men bare dersom det et er tilstrekkelig grunnlag for det.

— Kravet må vurderes i forhold til arbeidstakers rett til selvbestemmelse, sier Tine Eidsvaag.

Eidsvaag kjenner ikke denne konkrete saken, men mener at en arbeidsgiver sjelden vil ha tilstrekkelig saklig grunn for å kreve at en arbeidstaker fjerner en piercing i øret.

Johannsdottir-Andersson har nå tatt kontakt med advokat for å få saken vurdert juridisk. Hun ønsker å fortsette i jobben med piercing. Administrerende direktør Per Pausen, sier at Johannsdottir-Andersson er hjertelig velkommen tilbake på hotellet, men da uten piercing.

IKKE INFORMERT: Hannah Johannsdottir-Andersson sier hun aldri ble informert verken skriftlig eller muntlig om at piercing ikke var tillatt da hun startet jobben. FOTO: VEGAR VALDE