”Jan Mayen” skulle på tokt for Havforskningsinstituttet i Bergen fra 12. september.

Fartøyet skulle delta i et økosystemtokt i Barentshavet, og er nektet adgang til å gjennomføre vitenskapelige undersøkelser i russisk økonomisk sone mellom Svalbard og Frans Josefs land.

Havforskningsinstituttet sier i en pressemelding at de er ”forbauset over avslaget fordi vi siden 2000 har gjennomført undersøkelser i dette området med FF Jan Mayen og fått tilgang hvert år. Det faktum at avslaget går ut over gjennomføringen og resultatene fra det felles norsk-russiske økosystemtoktet i Barentshavet, gjør det enda mer forbausende.”

Toktet med ”Jan Mayen” er planlagt å gå fra 12. til 29. september, og det blir ikke avlyst på grunn av det russiske avslaget. Den tiden som skulle brukes i russisk, økonomisk sone vil i stedet bli brukt til å gjennomføre undersøkelser. Fartøyet drives av Universitetet i Tromsø, men er på tokt for Havforskningsinstituttet rundt 75 dager i året.

NEKTET ADGANG: FF Jan Mayen skulle på tokt for Havforskningsinstituttet i Bergen.
Havforskningsinstituttet.