Det planlagte økosystemtoktet som er sendt ut fra Havforskningsinstituttet i Bergen vil dermed bare dekke norsk sone.

Forskningsdirektør Misund sier til Bergens Tidende at det planlagte toktet ut-gjør den årlige hovedundersøkelsen av fiskeriressursene i Barentshavet. Nektingen går særlig ut over undersøkelsene av blåkveite og lodde.

Ingen begrunnelse

Russiske myndigheter har ikke gitt noen begrunnelse for avslaget på søknaden om det norske forskningstoktet.

Det er ikke første gang russiske myndigheter nekter norske havforskere adgang til russisk sone i Barentshavet.

– Helt fra år 2000 har det vært et problem med at russiske myndigheter har nektet norske forskningstokt adgang til russisk sone. De siste par årene har det vært en bedring slik at vi har fått tilgang, men nå er vi tilbake til situasjonen i 2000. Det er aldri blitt gitt noen begrunnelse for avslagene, sier Misund.

50-års samarbeid

Russiske og norske havforskere har i mer enn 50 år hatt et forskningssamarbeid om fiskeriressursene i Barentshavet. Misund understreker at dette forskningsfaglige samarbeidet alltid har vært og fortsatt er godt. Forskningstoktene blir fastsatt i en protokoll vedtatt av den felles norsk-russiske fiskerikommisjonen, som har ansvaret for å forvalte de fiskebestande-ne de to landene har felles. Ut fra protokollen må havforskerne fra hvert land søke når de skal gjennomføre sine forsk-ningstokt i det andre landets landets sone.

Søker igjen

– Vi tar disse avslaget til orientering og søker på nytt for neste år, sier Misund.

Forskerne fra Havforskningsinstituttet i Bergen benytter forskningsfartøyet ”Jan Mayen” til dette toktet. Det er Universi-tetet i Tromsø som eier fartøyet, men Havforskningsinstituttet har en avtale om å bruke det 75 dager hvert år.