Raknes syntes datteren Ramona, som fyller ett år i mars, er for liten til å være i barnehagen hele dagen.

Derfor ønsket hun å søke halvdagsplass for henne. Raknes bor i nærheten av Arna familiebarnehage. De tilbyr halvdagsplasser, slik at barna kan være i barnehagen 22,5 timer i uken.

— I utgangspunktet var det en perfekt ordning for meg og samboeren. Vi hadde tenkt å veksle på å være hjemme med Ramona den tiden hun ikke skulle være i barnehagen, sier Raknes.

Stor var derfor forbauselsen da hun oppdaget at hun likevel vil miste kontantstøtten om hun takker ja til barnehageplassen.

Faller bort

Årsaken er rett og slett at retten til halv kontantstøtte faller bort dersom den avtalte oppholdstiden i barnehagen er mer enn 20 timer i uken.

— Det har liten hensikt å ha en regel om at kontantstøtte kan kombineres med barnehageplass når det ikke finnes barnehagetilbud for dem som ønsker å benytte seg av denne regelen, sier Raknes.

Hun må nå skaffe annet barnepass de timene hun er på som skoleassistent.

Ifølge en oversikt BT har fått tilgang til fra byrådsavdeling for barnehage og skole, er det det i dag ikke noen av de kommunale barnehagene som tilbyr plasser hvor oppholdstiden er så kort at det lar seg kombinere med kontantstøtte73 av de 257 barnehagene i Bergen er kommunale. 3 av de kommunale barnehagene tilbyr andre plasstyper enn heldagsplasser. Det vanligste er å tilby redusert oppholdstid til 33 timer pr. uke. Arna familiebarnehage er den eneste som tilbyr halvtidsopphold, som innebærer at plassen kan benyttes tre dager en uke og to dager den neste.

Liten etterspørsel

Etterspørselen etter slike plasser også ganske liten. Tallenes tale viser at av de knapt 4800 barna som går i de kommunale barnehagene er det bare 15 barn som har redusert plass i barnehagen. BT har også kontaktet flere av de store, private aktørene i barnehagesektoren i Bergen. Samtlige svarer at de knapt tilbyr plasser med redusert åpningstid.

— Vi tilbyr ikke lenger enn heldagsplasser, sier Edle Dam som er ansvarlig for driften av Bergen kirkelige fellesråds ti barnehager. Heller ikke Espira som eier og driver noen av de største barnehagene i byen har korttidsplasser.

— Etterspørselen er ikke stor nok, sier regionsjef Bente Nordberg.

Dagmamma bedre

Oppvekstbyråd Harald Victor Hove sier at kommunen er nødt til å tilby tjenester som det er reell etterspørsel etter. Han peker på at av nesten 15.300 barn i barnehage i Bergen, er det bare 15 som har halvdagsplass. Dessuten har Stortinget satt grensen til maksimalt 19 timer i uken for å få halv kontantstøtte.

Et så kort opphold innebærer at barnet er under fire timer pr. dag i barnehagen.

— Da er det ikke lenger en barnehageplass vi snakker om, og da må denne forelderen vurdere andre tilbud enn en barnehageplass i tradisjonell forstand, som for eksempel dagmamma, sier Hove.

Gruppeleder for Kristelig Folkepartis Marita Moltu støtter Raknes i prinsippet.

— Det ideelle burde være at det lot seg gjøre å kombinere halv barnehageplass med halv kontantstøtte. Men slik situasjonen er i dag, med svært liten etterspørsel etter deltidsplasser, er det det neppe realistisk å få dette til.

Bør Bergen ha halvdagsåpne barnehager?