Den psykisk syke 33-åringen måtte amputere begge beina etter hoppet, og er nå sterkt hjelpetrengende. Han og foreldrene klandrer personalet ved sykehusetfordi de ikke passet bedre på og hindret selvskadingen. I retten fikk de medhold av sakkyndig overlege Asbjørn Restan. Han mener at hoppet kunne vært unngått dersom vurderingen av 33-åringen hadde vært grundigere.

— Det er veldig spesielt at retten overprøver den faglige medisinske ekspertisen. Asbjørn Restan har ansvar for akuttpsykiatri i Oslo og gjør daglig vurderinger av suicidale personer. Derfor er det svært overraskende at retten velger å se bort i fra hans uttalelser, sier 33-åringens advokat, Erik Johan Mjelde.

Han varsler nå at saken blir anket.

- Grov feilvurdering

— Her er det gjort en grov feilvurdering. Dette handler om retten til å bli vernet mot seg selv. En syk person klarer ikke alltid selv å formidle hvor syk han faktisk er, sier Mjelde.

Det var våren 2001 at 33-åringen ble innlagt på medisinsk avdeling etter et selvmordsforsøk. Vakthavende lege oppfattet han verken som psykotisk eller akutt suicidal, men etter utskrivning ble han likevel overført til psykiatrisk klinikk. Første morgen på avdelingen får han tillatelse til å gå i kiosken for å handle. 33-åringen går ut på røykebalkongen og hopper 12 meter ned. Han får omfattende bruddskader i begge beina, tre brudd i ryggen og brukket bekkenbein.

Vanskelig å forutse

Den sakkyndige legen mener 33-åringen hadde klare psykotiske symptomer og høy risiko for selvmord i forkant av hoppet. Retten på sin side har lagt vekt på at 33-åringen var frivillig innlagt og at det er svært vanskelig å forutse om en person står i fare for å ta sitt eget liv.

I dag er mannen svært langt nede både fysisk og psykisk.

— Situasjonen hans er forferdelig. Han faller på mange måter mellom to stoler fordi tilbudet for psykisk syke ikke er tilrettelagt for dem med fysisk handikap og motsatt, sier Mjelde.

Advokat Børre Lid som representerer staten v/ Pasientskadenemnda var i går ikke tilgjengelig for kommentar.