Åsane-kvinnen giftet seg midtsommers i 2002 i Ghana. Siden har hun og mannen Bashiru Ashety (31) brukt uhorvelig mye tid og penger på søknader, reiser og dokumenter i Norge og i Vest-Afrika. Hun og mannen har følt seg hånet av folk i utenrikstjenesten.

En kvinnelig saksbehandler i ambassaden i Elfenbenskysten ville ikke engang la Helene hjelpe mannen med å fylle ut skjemaene riktig. All teksten var på norsk.

— Jeg trodde konsulat for ambassader hadde plikt til å hjelpe og veilede nordmenn i utlandet. Konsulen i Ghana lo av meg og mine spørsmål, sier Helene Okine til Bergens Tidende.

Det var i Ghana de fikk beskjed om å reise til ambassaden i Elfenbenskysten med søknader og papirer.

Foten ned

Nå har UDI satt foten ned for mannens visum. De hjemler sine siste vurderinger i reglene som begynte å gjelde 1. november i fjor. Da innførte regjeringen underholdskrav for familiegjenforening med personer under 23 år.

Helene er for tiden student og derfor ute av stand til å oppfylle minstekravene om forsørgers inntekt. Kravet er 161.000 kroner. Fjorårets håpløse arbeidsmarked gjorde det umulig for henne å tjene nok.

Grunnlaget for avslaget på familiegjenforening er hennes alder og at hun er under utdannelse.

— Men er det slik at hvis du er gift med en utlending, så skal du ikke få anledning til å ta utdannelse i ditt eget land? Spør hun.

Åsane-kvinnen mener selv det gagner alle at hun skaffer seg best mulig utdannelse.

Tilbakevirkende kraft

Helene og mannen sendte sine søknader lenge før innstramningene ble iverksatt. Etter hennes mening gis reglene tilbakevirkende kraft for hennes sak, og det mener hun er uriktig. Nå håper hun at det hun gjennomgår setter søkelyset på meget uheldige utslag av regelendringene.

Mannen hennes er arbeidsløs i Ghana. Han har forsørgeransvaret for et barn. Utsiktene til jobb i det vestafrikanske landet er beskjedne. Han er utdannet møbelsnekker, og begge mener det er gode jobbmuligheter i Norge. Bashiru Ashetys søster har for øvrig bodd i Norge i 10 år.

I Ghana fikk ekteparet beskjed om å dra til ambassaden i Elfenbenskysten med sine søknadspapirer.

I papirene til Bashiru Ashety sto det at han var gift i Ghana. Dette var imidlertid ikke ekteskap på norsk vis. Han fikk barn sammen med en kvinne, men hun dro sin vei etter ni måneder. Bashiru Ashety har ikke sviktet barnet. Nå er forviklingene omkring hans såkalte ekteskap ryddet unna etter kostbare runder i det ghanesiske rettsapparatet.

Åsane-kvinnen og hennes ghanesiske ektemann føler de har vært kasteballer i UDI. De fikk avslag på hans visum i 2003. Da fikk hun samtidig beskjed om at det ikke var vits i å anke. Hun føler seg rettsløs fordi hun er gift med en utlending.

— Du blir på en måte utlending i ditt eget land, sier Åsane-kvinnene som traff ektemannen under et opphold i Ghana.

Rot med papirene

Innimellom har paret måttet sende originalpapirer inklusive det originale passet til ambassaden i Elfenbenskysten. Der var papirene søkk vekk i tre uker.

— De fant alt igjen under noen aviser, forteller Helene.

I tillegg begynte det samlete byråkratiet åpenbart å tvile på hennes norske herkomst. Til og med foreldrenes dåpsattester måtte hun legge frem, uvisst av hvilken grunn.

UDI lot det hele tiden skinne gjennom at det var uaktuelt å ta menneskelige hensyn. Helene fikk i tillegg tips om heller å gifte seg med en nordmann.

Vurderer å flytte

Forskriftsendringen som kom 1. november i fjor er ment å stanse forsøk på arrangerte ekteskap og tvangsekteskap. Byråkratiet støtter seg til inntektskravet for personer som er under 23 år.

— Hva vil du gjøre nå?

— Jeg vurderer jo å flytte til Ghana, prøve å studere meg ferdig der og bo i landet tilstrekkelig lenge til at vi begge uten problemer kan flytte til Norge. Hvis du gir opp, vil du heller ikke kunne forandre på noe som er skjevt, sier hun.

VENTER: I 20 måneder har Helene Okine fra Åsane kjempet for å bli gjenforent med sin ghanesiske ektemann.<br/>Foto: MARITA AAREKOL