Fjellveggen lener seg truende over veien når man kjører opp Jordalsveien i Voss kommune. Noen av de korte tunnelene på vei opp dalen er mer som mørke gruvesjakter, og det drypper vann fra taket. Steinras og snøras forekommer hvert eneste år, og stein detter ned fra fjellveggen ukentlig.

— Veien er et mareritt for oss, sier Kirsten Jordalen, fastboende i Jordalen. Hun og resten av de vel 40 fastboende som driver jordbruk i dalen er redd hver gang de kjører den rasfarlige veien, og frykter isolasjon.

— Når jeg kjører veien med de tre barna mine er jeg kjemperedd, og ber en liten bønn. Det er en psykisk belastning å kjøre veien, sier Kristin Jordal.

Hun kjører tre barn mellom fire og åtte år gamle på veien og frykter hva som kan skje på den rasfarlige veien.

- Kroken på døra

Inge Einar Jordalen driver en gård som har vært i slekten siden midten av 1600-tallet.

— UNESCO har jo vært positivt for regionen, men dersom vi må fortsette å kjøre den samme veien betyr det kroken på døren for jordbruk og bosetting her oppe, sier han. De frykter at transport av melk, dyr og kraftfôr kan bli lammet dersom veien ikke blir utbedret eller bygget på nytt.

Voss kommune har ikke økonomi til å tåle bygging av ny vei i det utrygge området. Nå har Sigmund Bjørke og Holmen Kraft AS søkt om å få bygge vannkraftverk i Jordalselva for å få finansiert en ny vei og tunnel til de cirka 40 jordølingene som ferdes på den farlige veien. Problemet er bare at kraftverket vil gripe inn i Nærøyfjorden landskapsvernområde, som også står på UNESCOs verdensarvliste.

Lokalsamfunn betaler prisen

— Det er ofte små lokalsamfunn som betaler prisen for å være verdensarv fordi de ikke får bygd ut eller gjort de tiltak som trengs, sier lederen i Verdensarvrådet, Arne Sandnes. De er et rådgivende organ i forhold til UNESCO-vernede steder. Nå skal de på synfaring i Jordalen.

— En del av UNESCO er at kulturlandskap skal vernes, og denne veien kan jo være et være eller ikke være for denne bygden, sier Sandnes. Han mener beslutningen blir en avveining mellom det inngrepet i verdensarven utbygging av vei og kraftverk blir, og hensynet til kulturlandskapet og følgene av fraflytting fra Jordalen.

Fylkesmennene sier nei

Siden kraftverket krysser fylkesgrensen til Sogn og Fjordane, må begge fylkesmennene gi tillatelse til kraftutbygging.

— Vernereglene for området åpner ikke for kraftutbygging, sier rådgiver hos Fylkesmannen i Hordaland, Trond Aalstad.

Han sier det er sjelden de har en sånn type sak. Nå har de sendt saken videre til direktoratet for naturforvaltning.

— Dette må avklares på et høyere nivå, UNESCO-statusen er jo en del av dette bildet også, sier Aalstad.

For farlig å legge ned skole

Jordalen skule har bare fire elever. Voss kommune ønsker å legge ned, og flytte elevene til Oppheim skule, men på grunn av den farlige veien kan ikke kommunen ta sjansen på å sende skoleelever langs den rasfarlige strekningen hver dag for å gå på Oppheim skole.

— Vi bruker jo mye penger på de få elevene som går der, sier skolesjef i Voss kommune, Else Berit Kyte.

Hver av de fire elevene koster kommunen 190.000 kroner i året, mot 42.000 i året per elev for de større skolene.

Sunde, Helge
Sunde, Helge
Sunde, Helge