Askøy kommune har tidligere avvist forespørselen fordi den omtalte tomten ligger i en landbruks-, natur— og friluftsområde (LNF) sone 2, men Bratli har innklaget vedtaket til Fylkesmannen. Justis- og byggesaksavdelingen ved Fylkesmannen i Hordaland mener en byggtillatelse vil innebære et for stort inngrep i LNF-sonen og at kommunens vedtak må opprettholdes. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.