Veien mot egen landingsstripe for modellfly har vært lang og kronglete for Bergen Modellflyklubb. Nå har planene om en 130 meter lang flystripe på Kvamme i Arna krasjlandet hos Fylkesmannen i Hordaland.

Styreleder Ben-Erik Ness i Bergen Modellflyklubb er skuffet og frustrert over Fylkesmannens avgjørelse. Han mener avslaget er basert på manglende forståelse for hva en modellflyplass egentlig er.

130 meter gress

— Vi inviterte opp saksbehandleren hos Fylkesmannen for å vise hva vi holder på med, men vi hørte aldri noe fra dem, sier han.

Ness forstår ikke at Fylkesmannen kan vurdere modellflystripen som et omfattende inngrep i naturområdet i Arna.

— Det vi egentlig ønsker å gjøre er å lage et 130 meter langt grøntareal i en myr. Jeg føler at realitetsbehandlingen hos fylkesmannen har vært helt fraværende, sier han.

Det er fire grunneiere som har klaget lokalpolitikernes ja til modellflyplass inn for Fylkesmannen. Klagen gikk hovedsakelig ut på at flyplassen ville føre til støy og skape ulemper for friluftslivet.

Vil være fleksibel

Området i Arna er regulert til landbruk, natur og friluft, og Fylkesmannen mener en modellflyplass er et så stort inngrep at området må omreguleres hvis flyplassen skal bygges. Dette er grunneieren ikke nødvendigvis interessert i, fordi en omregulering kan låse bruken av området.

Saken fikk opprinnelig avslag i Bergen kommune. Men etter ny og grundigere behandling ble konklusjonen at inngrepet er så lite og får så små konsekvenser for området at dispensasjon kan gis.

— En overordnet arealplan må være så fleksibel at det kan opparbeides en gresstripe på 130 meter i et forlatt myrområde, skriver Ruth Grung (Ap) i et brev til Miljøverndepartementet. Grung leder komité for byutvikling i Bergen, og er en av lokalpolitikerne som støttet flyplassbyggingen.

- Undergraver folkestyret

Hun er svært misfornøyd med Fylkesmannens avslag, noe hun gir tydelig uttrykk for i brevet til Miljødepartementet.

— Slike beslutninger undergraver det lokale folkestyret, skriver hun, og fortsetter:

— Når saker har vært til bred høring, er belyst av fagetaten og deretter vurdert av byrådsavdelingen og et bredt sammensatt politisk utvalg, virker det urimelig at en byråkrat kan omgjøre et vedtak ut fra sin skjønnsvurdering.

Gir ikke opp

Ben-Erik Ness og resten av Bergen Modellflyklubb har ikke gitt opp å få lage modellflystripe etter avslaget.

— De politiske myndighetene ønsket oss lykke til og ba oss komme tilbake hvis det ble problemer. Nå tar vi politikerne på ordet, sier han.

VINNERFLY: Thor Arne Solberg vant NM i modellfly i Os i fjor høst med dette flyet. Os aeroklubb har den eneste flystripen for modellfly i Bergensområdet. Odd Mehus
Odd Mehus (arkivfoto)