Fylkesmannen i Hordaland mener Sparebanken Vest sitt ønske om å bygge p-plasser i sitt nye bygg i Bergen sentrum bryter med myndighetenes ønsker.

Bygget i Jonsvollkvartalet var planlagt med 245 parkeringsplasser over flere etasjer i det nye bygget til sparebanken.

— Betyr mer bilbruk

Kvartalet ligger rett ved siden av innkjøringen til Klostergarasjen, som til sammenligning har 650 plasser.

— Dette vil ikke bidra til å redusere bruk av bil for brukerne av det nye kontor/forretningsbygget. Parkeringsdekningen bryter også med kommunal parkeringsnorm for indre by, skriver fylkesmann Svein Alsaker i et brev til Bergen kommune.

Til ba.no har Sparebanken Vest tidligere vært kategoriske på p-plassene.

— Dersom vi ikke får nok parkeringsplasser, må vi revurdere hele bygget. Vi bygger ikke for enhver pris, og tilkomst til bygget er viktig, sa kommunikasjonsdirektør Siren Sundland til BA i oktober.

Uthuling

Fylkesmannen skriver videre at p-plassene til de ansatte ved sparebanken bryter med de nasjonale rettningslinjer. Når det er gode parkeringsmuligheter og kort vei til kollektivtransport, heter det at parkeringsdekningen skal være lav.

— Fylkesmannen finner det uheldig at det i enkeltsaker planlegges slik at gevinsten ved omlegging av trafikksystemet i området blir uthulet, skriver Alsaker videre.