Fire regionsykehus i Norge ligger an til et underskudd på 400 millioner kroner for 2000. Sammen med underskudd fra tidligere år er grunnen lagt for gigantiske sparetiltak for å komme i budsjettbalanse (se tabell). Flere fylkeskommuner krever at sykehusene gjør det allerede i år.

Som Bergens Tidende skrev onsdag har Haukeland sykehus lagt frem en tiltakspakke på 105 millioner kroner. Tiltakene går særlig ut over rehabilitering av pasienter, samt hjerte— og øyeavdelingen.

Oslo kommune har gitt Ullevål sykehus pålegg om å spare hele 384 millioner kroner i år. Det mener sykehuset er helt umulig med mindre man aksepterer at mange pasienter ikke får behandling.

Regionsykehuset i Tromsø går mot et underskudd på 85 millioner kroner i fjor. Året før endte underskuddet på 63 millioner. Men sykehuset drar med seg minustall fra tidligere, slik at det totale underskuddet ligger på 160 millioner kroner. Troms fylkeskommune har pålagt sykehuset å spare 120 millioner kroner over to år.

– Vi har ingen mulighet til det, sier sykehusdirektør Knut E. Schrøder til Bergens Tidende.

Regionsykehuset i Trondheim har også svært stram økonomi. Underskuddet for 2000 ender trolig på rundt 50 millioner kroner, mot 70 året før. Men i Trøndelag er ikke politikerne så hissige etter å skvise sykehuset.

– Vi har en god dialog med våre eiere, sier sykehusdirektør Valborg Sund til Bergens Tidende.

Det betyr ikke at situasjonen ikke går ut over pasientene. Hele 25.000 står på venteliste, og sykehuset brøt i fjor behandlingsgarantien for nesten 700 pasienter.