Halvannet år etter åpningen er det fortsatt ikke mulig for funksjonshemmede og blinde å kjøpe billett på holdeplassene.

Hope bor på Nordås. Når han skal til sentrum pleier han å ta Bybanen fra Nesttun. Det er like frustrerende hver gang. Han sitter i rullestol og rekker ikke opp til skjermen og myntinnkastet på billettautomatene. Derfor må han trille inn på vognen uten billett, og det opplever han som ydmykende og nedverdigende.

Vil betale

- Dette er en form for diskriminering. Jeg vil jo gjerne bli oppfattet som en vanlig passasjer. Det kan høres rart ut at man klager på å få noe gratis, men jeg tror svært mange med nedsatt funksjonsevne føler det samme som jeg, sier han.

Når det kommer billettkontrollører, må han forklare situasjonen.

- Jeg har bare blitt kontrollert en gang. Kontrolløren var innforstått med situasjonen, og det ble ingen bot. Men det gjør ikke belastningen noe mindre.

Krever nye automater

Nå har Hope tatt opp saken med Likestillings— og diskrimineringsombudet. Kravet er at Skyss fjerner alle nåværende automater og skifter dem ut med en type som er brukervennlig for alle, også funksjonshemmede.

Alle automatene til buss og bybane har nærmere halvannen meters høyde for innkast av mynt og betjening av bankkort, og de har berøringsskjerm, det vil si at blinde og svært svaksynte ikke kan bruke dem.

Både han og organisasjonen «Bergen for alle» krever at Skyss utplasserer billettautomater som er universelt utformet, det vil si at betjeningshøyden ikke skal være over 110 centimeter.

Likestillingsombudet har reagert på henvendelsen og skriver i et brev til Skyss at transportvirksomheter som blant annet Skyss har plikt på seg til å sikre tilgang til virksomheten for flest mulig, og at dette er lovpålagt.

Ombudet ber Skyss redegjøre for saken, og spør blant annet hva det koster å gjøre automatene tilgjengelig for funksjonshemmede.

Skyss svarer at det ikke er mulig å bygge om dagens automater. Den eneste løsningen på problemet er å kjøpe nye. Det vil koste omkring 500.000 pr. automat.

Støtte fra blinde

Blindeforbundet har også tatt kontakt med Likestillingsombudet i denne saken.

Mariann Fossum, fylkes­sekretær i Norges Blindeforbund, Hordaland, sier at billettautomatene er helt ubrukelige.

– Blinde må enten be om hjelp eller gå på banen uten billett. Mange føler at dette er diskriminering. Vi mener at vi skal ha rett til å fungere i samfunnet som alle andre. Vi ser at det går an å få dette til andre steder. I Trondheim har de for eksempel et system som fungerer helt utmerket, sier Fossum.

Hun er aller mest oppgitt over at de samme automatene skal være bestilt til den nye etappen av Bybanen fra Nesttun til Lagunen som nå er under utbygging.

–  Skyss fortsetter altså å anskaffe nye, ubrukelige automater. Dette beklager vi meget sterkt, sier hun.

SINT GRATISPASSASJER: Egil Hope har reist gratis på Bybanen i halvannet år. Når har han reist klagesak mot Skyss for å få lov til å betale for seg.
Marita Aarekol