— Det er fortvilende, sier akademikerne Cathrine Tau, Gro Kristiansen, Solveig Dale Midtun, Merete K. Olsen, Kristina Brekke og Tanja Haaland.

Samtlige er velutdannede, og har gått arbeidsledig i kortere eller lengre tid. Nå deltar de i en jobbklubb i regi av Aetat og AOF Bergen og Omland. Kurset er på ti uker. De to første ukene inneholder en teoridel som vektlegger jobbsøkinsgmetoder, mens de åtte siste skal bestå av en praksisdel.

Merete K. Olsen var ferdig utdannet kjemiingeniør i 1992. Hun har til gode å få brukt utdannelsen sin.

— Jeg har arbeidet i helsesektoren, men ønsker selvfølgelig å få jobbe i kjemibransjen, sier hun.

«Uslepne diamanter»

De fem andre er henholdsvis pedagog, maskin-VVS-ingeniør, bachelor i pedagogikk, medieviter og grafisk designer. På samme kurset går det en it-ingeniør og historiker som også venter på praksisplass, men aller helst en fast jobb. De beskriver seg selv som «uslepne diamanter ingen vil slipe».

— Det er deprimerende og demotiverende å få nei gang på gang, sier de.

— Det er tungt å være arbeidsledig. Det blir lange dager. Når du våkner om morgenen, er det deprimerende å vite at du ikke har noen jobb eller noe fast å gå til, sier Kristina Brekke, som avsluttet hovedfag i medievitenskap i februar i år.

100 henvendelser

De seks akademikerne regner med at de, i forbindelse med Aetat-kurset til sammen har foretatt nærmere 100 henvendelser til firmaer og næringsliv - uten å få napp. Ingen vil gi dem praksis, selv om arbeidskraften er gratis.

— Dermed risikerer vi å gå glipp av verdifull jobberfaring som kan komme godt med når vi søker faste stillinger. Det er jo i ut fast arbeid vi vil, sier Cathrine Tau.

De har kontaktet både private firmaer, kommunale etater og statlige foretak. De arbeidsledige akademikerne er oppgitt over noen av begrunnelsene de har fått for avslagene.

— Noen sier de ikke har noe sted vi kan sitte, eller en ledig stol til oss. Andre sier de ikke har tid til å ta seg av oss. Har de det så travelt, er det vel nettopp noen ledige hender de trenger, antyder de høyt utdannende arbeidssøkerne.

5-6 års utdannelse

De fleste av dem har fem til seks års universitetsutdannelse bak seg.

— Vi har gledet oss til å komme ut i arbeidslivet etter endt utdanning. Da er det tungt å bli møtt med stengte dører, selv når arbeidskraften vår er gratis. Det gir ikke akkurat grunn til optimisme med tanke på fast ansettelse, sier de.

De skryter uhemmet av jobbklubben de er kommet med i, og av tiltaket generelt.

— Vi er tross alt heldig som har fått plass på dette kurset. Det går mange andre jobbsøkende rundt uten et slikt tilbud, fastslår de.

— Vi prøver å motivere hverandre og å holde motet oppe så godt som vi kan, men det virker som om arbeidsmarkedet er stramt for tiden. Vi nekter likevel å gi opp. Noen må da ha bruk for oss, mener de seks akademikerne.

GRATIS ARBEIDSKRAFT: - Hvorfor vil ingen ha oss i arbeid, selv om Aetat betaler lønnen vår? spør akademikerne Cathrine Tau, Tanja Haaland, Kristina Brekke (foran fra h.), Solveig Dale Midtun, Gro Kristiansen og Merete K. Olsen (bak fra h.) <br/>Foto: TOR HØVIK