Ingrid Raknes var storfornøyd da hun og fire andre beboere i Ladegårdsgaten vant frem med sakene sine i Bergen tingrett for ett år siden. Alle fikk medhold i å heve kjøpet av leilighetene sine.

Men så anket eierskifteforsikringsselskapene AmTrust og Anticimex.

— Jeg ble veldig skuffet, men jeg er ikke overrasket over anken. Det er frustrerende og psykisk tappende med denne saken hengende over seg, sa Raknes til bt.no da.

- Håper det slutter her

Nå har beboerne vunnet frem også i Gulating lagmannsrett. Retten har forkastet anken, og opprettholder tingrettens dom.

— Jeg håper det slutter her, men de kan jo anke til Høyesterett. Og jeg har inntrykk av at det ikke er usannsynlig, sier Raknes.

I dag bor hun på Gyldenpris. Om dommen fra lagmannsretten blir stående, er hun også kvitt et økonomisk spøkelse i millionklassen.

— Jeg venter til ankefristen er utløpt før jeg holder hendene over hodet og jubler, sier hun.

— Hvordan har du opplevd rettssakene?

— Det er veldig mye som har stått på vent i livet mitt på grunn av dette. Det har vært en belastning å leve med en sånn usikkerhet, sier Raknes.

De fem boligeierne - Raknes og to par - bodde i tre leiligheter i Ladegårdsgaten 64-76 i Skuteviken. Leilighetene ble kjøpt i 2006 og 2007, og det ble tegnet eierskifteforsikring i forbindelse med kjøpene.

— Klientene er strålende fornøyd og det er jeg også. Domsresultatet er i samsvar med påstanden til beboerne, sier beboernes advokat, Jakob Chr. Christensen i advokatfirmaet Kyrre.

Han sier at dommen er klinken klar og at lagmannsretten slutter seg til det tingretten la til grunn.

— Nå får vi se om motparten vil gå videre med saken. Det er en måneds ankefrist og da kan de anke til høyesterett, sier Christensen.

Måtte evakueres

3. juli 2009 måtte 15 leiligheter fraflyttes på grunn av rasfare. Det ble oppdaget setningsskader på opptil 30 centimeter i blokken.

Da de ble klar over hvor omfattende skadene på huset var, ba Raknes og de to parene om å få opphevet kjøpet av leilighetene. Forsikringsselskapene Anticimex og AmTrust mente imidlertid at reklamasjonsfristen var ute.

Det synet deler verken tingretten eller lagmannsretten.

Til sammen må forsikringsselskapene punge ut med 5,3 millioner kroner til saksøkerne. Det tilsvarer kjøpesummen på alle de tre leilighetene. De to forsikringsselskapene AmTrust og Anticimex må også betale saksomkostningene.

Det er ikke klart om dommen blir anket.

VANT ANKESAKEN: Ingrid Raknes og fire andre beboere vant frem også i lagmannsretten.
PRIVAT