— Dette er et håpløst vedtak som håner elever og foreldre som ønsker å velge skole fritt, sier Rune Eikeland, daglig leder for John Bauer Norge AS.

Han mener det er helt umulig å drive skole med tre til fem elever per klasse.

Men flertallet av fylkespolitikerne i Hordaland er fornøyde. De sa nei til etablering av private videregående skoler fordi de fryktet for nedleggelse av skoler og linjer i utkantene. Nå tror de ikke dette vil skje.

- Friskoleloven er død

I går godkjente Utdanningsdirektoratet åtte søknader om nye private videregående skoler og avslo fire. Det var søkt om ca. 2800 elevplasser over hele landet. Bare 547 ble godkjent. Søknaden til Hagesæter videregående skole om å få etablere seg i Hordaland ble avslått.

Både i Bergen og flere andre byer fikk John Bauer-kjeden, Skandinavias største private skolekjede, godkjenning for langt færre elever enn ønsket. Søknaden for Bergen lød på 525 elevplasser. Men skolen får starte med mindre enn en fjerdedel av ønsket elevmasse: 120 elever fordelt på tre trinn.

Daglig leder Eikeland er ikke nådig i sin kritikk av Utdanningsdirektoratet.

— Vi kommer til å klage. Her er det fattet en serie vedtak som er helt ubegripelige. Hvis dette blir stående er friskoleloven død. Det går ikke an å drive etter denne loven, sier Eikeland.

- Velger de billige linjene

I Bergen har skolen fått godkjent fem elevplasser i dans, fem i drama og ti i medier og kommunikasjon. I Trondheim har skolen fått ja til tre elever i dans.

— Hvordan tror direktoratet det går an å drive skole med tre og fem elever per lærer? Det er helt umulig, fastslår Eikeland, som tror at klagen deres blir tatt til følge og de likevel kan ta til fra høsten.

Lokaler og lærerkrefter skal stå klare, og ifølge Eikeland har mellom 100 og 150 elever søkt plass.

— Jeg er glad Utdanningsdirektoratet tok hensyn til våre innvendinger, sier Oddvar Johan Jensen (KrF). KrF var tungen på vektskålen da opplærings- og helseutvalget i fylket sa nei til John Bauer og andre private aktører.

- Helt molbo

— Med de ambisjonene de har, forstår jeg at John Bauer-kjeden er skuffet. Men det er viktig å ta hensyn til hele skolestrukturen, sier Jensen.

— Det er ikke kostbare yrkesfaglinjer John Bauer og andre private vil starte, men de mest populære og billigste linjene på de mest populære stedene. Hvis alle fikk ja ville hele skolestrukturen bli ødelagt, sier Jensen.

— Det høres helt molbo ut å gi tillatelse til klasser med bare noen få elever. Dette kan ikke være etter lovens intensjon, sier Lars Inge Bremnes, Høyres utdanningspolitiske talsmann i fylkestinget.

Han påpeker at det trengs skoleplasser i Hordaland, med en økning på flere hundre elever årlig de neste årene.

— Jeg skjønner direktoratet som vil begrense noe, men 120 elever er en ekstremt liten skole. Vi har knapt så små skoler i Hordaland, sier Bremnes.