— Vi får telefoner fra foreldre som har opplevd graverende ting hos dagmamma. De får beskjed fra kommunen om at det ikke er deres bord. Da ringer de oss i fortvilelse, forteller Anette Storm Thorstensen, seniorrådgiver hos Barneombudet.

Hun er ikke overrasket over at Bergen kommune ikke har kontroll med dagmammabransjen.

— Vi jobber hardt for å få kommunene til å overholde forskriften om miljørettet helsevern. Når det gjelder dagmammaer og barneparker er det rett å si at kommunene overser forskriften, sier hun.

Barneombudet foreslo i 2003 å opprette en registreringsordning for dagmammaer. Det ble avvist av departementet. Nå vil ombudet sende brev til Sosial- og helsedirektoratet for å få dem til å legge større press på kommunene.

— Det eneste vi kan si til fortvilte foreldre er at de må finne et bedre alternativ. Brudd på forskriften får ingen konsekvenser for dagmammaen, sier Thorstensen.

Minst 25.000 norske barn passes av dagmamma. Likevel har ikke regjeringen planer om å skjerpe tilsynet, sier statssekretær Lisbet Rugtvedt (SV) i Kunnskapsdepartementet.