PIA IBSEN pia.ibsen@bt.noI høst kontaktet Rikstrygdeverket flere private klinikker for å få unna ventelistene for operasjoner ved de offentlige sykehusene. Nå har Axess en avtale med Rikstrygdeverket om å behandle 5.000 av 10.000 ventelistepasienter ved Axess Elisabeth Sykehuset i Uppsala. Utslitt rygg Den svenske kirurgen og ryggspesialisten Tord Stjernberger kommer en gang i måneden til Bergen for å vurdere og utrede pasienter. Bergens Tidende var til stede da han undersøkte Bengt Halvorsen (57).— Jeg slet meg ut på å bære tunge lastebildekk på skulderen. Jeg har hatt vondt i ryggen lenge, i 20 til 30 år, sier han.Tord Stjernbergers mener at denne ryggen krever en så omfattende avstiving at Halvorsen vil få redusert livskvalitet. Dommen er altså ingen operasjon, men trening for å holde ryggen i sjakk.Etter en og en halv måned som nesten sengeliggende, er Halvorsen inne i en god periode. Den må brukes til å trening. Stoppet av penger Mange pasienter kan bli hjulpet av det nye tilbudet. Pasienter som tidligere ble stoppet av økonomien.Axess i Uppsala har kompetanse på ulike typer kirurgi, blant annet på rygg, innen ortopedi, gynekologi og øre-nese-hals. - Vi fikk denne avtalen fordi pasientene kan få poliklinisk behandling i Norge både før og etter operasjonen, mener konserndirektør Fredrik Thafvelin i Axess.Axess har egen avdeling i Oslo, og åpnet i september i fjor en avdeling i Bergen. Les også: ... men Hilde må betale selv

KUN TRENING: Ryggen til Bengt Halvorsen (57) vil kreve en så omfattende avstiving at livskvaliteten reduseres. Ingen operasjon, bare trening, er dommen fra kirurg Tord Stjernberger. (Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen)