— Jeg er fornøyd med at vi har fått litt gehør for noe vi har jobbet med i tre år: At vi er en sentrumsbydel og derfor har spesielle behov, sier bydelsstyreleder Tore Lervik (A).

— Hvilke spesielle behov er det?

— Vedlikehold av offentlige byrom og parker, bossrydding. Vi har 6000 studenter som bor og bruker tjenester i sentrum. For eksempel er det flere hundre studenter som går til fødselskontroll og helsesøster.

Likeledes er det mange sterkt funksjonshemmede som flytter fra bydelene og til sentrum fordi vi her har universitet, kino, restauranter, etc. De har et veldig stort behov for offentlige tjenester. Vi har vansker med å få betalt for dette, sier han.

Ellers forteller han at investeringer i Domkirkehjemmet blir utsatt.

— Dermed får vi ikke husbankmidler.