TOR LEIF PEDERSEN

Her er forklaringen på at noen har fått dette gebyret:

I midten av november måtte Bro & Tunnelselskapet AS demontere de gamle overvåkingskameraene som var i bruk da den gamle bompengeordningen eksisterte. I den korte tiden mellom demontering av de gamle kameraene og montering av de nye, var det mulig å kjøre gratis gjennom bompengeringen. Men dette gjaldt bare en kort stund.

Folk har ikke fått med seg hele informasjonen som BT ga om denne «gratisperioden». Bergens Tidende skrev fredag den 14. desember på side 1:

«Gratis» i bomringen. Ombygging gjør at kameraer må fjernes. Overvåkingskameraene på flere av bompengestasjonene i Bergen er nå tatt ned. Det skjer i forbindelse med bygging av de nye automatiske stasjonene. De r med kan man passere i abonnementsfe l tet uten fare for gebyr. Men det er ikke Bro og Tunnelselskapets intensjon. — I perioder må vi rigge ned, men det er et mål at det skal skje i så korte tidsrom som mulig, sier administrerende direktør i selskapet, Tore Skulstad, til Bergens Tidende. Ved over halvparten av byens bomstasjoner er kameraene demontert.» Den samme informasjonen gikk frem av reportasjen på side 3.

Den oppmerksomme leser vil av dette kunne lese at det kun var i korte perioder at man kunne kjøre gjennom den gamle bompengeringen uten å betale. I og med at det verken fra Bro & Tunnelselskapet eller Bergens Tidendes side er opplyst nøyaktig tidsangivelse for når det var mulig å kjøre forbi bompengebodene uten å betale, var det stor risiko knyttet til det ikke å betale ...

At noen blir krevd et gebyr på 310 kroner, har ikke noe med Autopass-ordningen å gjøre. Dette var satsen for å passere inn i bompengeringen uten å betale i den gamle ordningen. Etter at Autopass-ordningen er etablert, opereres det ikke med et slikt gebyr. Snikkjøringen er en saga blott. Nå får man tilsendt en innbetalingsblankett på 15 kroner hvis man passerer Autopass-punktene uten å ha avtale om brikke.