Næringsministeren har grepet inn og sørget for at Fjord1 igjen får kjøre med 600 passasjerer på gassfergene sine. Men striden er ikke avgjort.

Fjord1s gassferger på strekningene Halhjem-Sandvikvåg og Mortavika-Arsvågen får igjen kjøre med full kapasitet. Gassfergerene på E39 har kjørt med redusert kapasitet siden nyttår etter at Sjøfartsdirektoratet fastslo at livbåtsystemet på fergene ikke var godt nok.

Fjord1 anket saken inn for Næringsdepartementet, og næringsminister Trond Giske grep onsdag inn og bestemte at EU-kommisjonen skal behandle fergesaken. Det er EU som har godkjent flåtesystemet.

I mellomtiden får Fjord1 tilbake de gamle sertifikatene sine og kan øke passasjertallet fra 450 til 600.

Giske gir Fjord1 tid

— Vi må ha en felles forståelse med EU i denne saken før vi kan konkludere. Dersom Fjord1 skulle bli pålagt å utstyre fergene sine med ekstra redningsflåter, vil de få et halvt år på å tilpasse seg, sier Giske.

Fjord1 håper nå de får tilbake de gamle sertifikatene så fort som mulig.

— Med en kapasitet på 450 ville det blitt kilometerlange køer ved påske og pinse. Nå håper jeg ting ordner seg slik at vi kan kjøre med full kapasitet i påsken, sier administrerende direktør i Fjord1 Fylkesbaatane, Stig Kristoffersen.

Han vet ikke hvor lang tid behandlingen av saken vil ta.

— Vanligvis tar slike behandlinger i EU relativt lang tid, sier Kristoffersen.

- Sikkert system

Han tror ikke striden rundt redningsflåtesystemet har svekket folks tillit til sikkerheten om bord i gassfergene.

— Det er ingen grunn til å sette spørsmålstegn ved flåtesystemet. Det er testet grundig med svært godt resultat, og vi har god reservekapasitet, sier Kristoffersen.

Næringsminister Giske sier til NRK at han ikke frykter for sikkerheten.

— Sjøfartsdirektoratet må legge denne saken frem for EU-kommisjonen. Sikkerheten skal stå øverst, men vi må nå få kartlagt om det vi har er godt nok, sier han.

Hva synes du om avgjørelsen? Si din mening her.