Sunnfjordingen i 50-årene er nå frifunnet fra anklagene om forsøk på samleie med datteren sin. Det er samme konklusjon som Sunnfjord tingrett kom frem til da saken ble behandlet der.

Statsadvokatene i Møre og Romsdal anket den avgjørelsen, uten å nå frem.

Mannen slipper også å betale oppreisningserstatning til datteren, melder Firdaposten på sine nettsider. Tingretten mente han burde ut med 50.000 kroner.

Datteren forklarte seg inngående i retten om hva faren hadde gjort mot henne, og hva mannen i 50-årene hadde fått henne til å gjøre med ham.

Retten går langt i å antyde at jenten er blitt påvirket til å lyge på faren en fengselsstraff.

«Selv om NN har gitt en nokså detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet, er det likevel slik at dommeravhøret kom i stand nokså lang tid etter at overgrepet ble kjent. Etter lagmannsrettens syn kan en ikke se bort fra at det i tiden frem mot dommeravhørene har skjedd påvirkning av barnet fra andre», heter det i dommen.

Overgrepet skal ha skjedd for tre år siden, da jenten bare var åtte år gammel.