HILDE KRISTIN STRANDBydelsadministrasjonen hadde lagt frem et forslag om å endre forskriftene for opptaksområdet mellom skolene Alvøen og Olsvik. Konsekvensene av dette ville bli, slik BT skrev tirsdag, at barna som bor i Godvik måtte begynne på Olsvik skole. Under bydelsstyremøtet tirsdag la Høyres Norvald Visnes frem et forslag på vegne av partiene, der han gikk i mot bydelsadministrasjonens forslag. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. Samtidig ble administrasjonen bedt om å arbeide aktivt for å få økt arealet ved Alvøen skole. Et utrolig vedtak — Nå kan vi bare skrike høyt og juble, smiler Geir Grønhaug.Han er en av ildsjelene i "Aksjonsgruppe Godvik" og holdt et fem minutters innlegg på møtet, sammen med Foreldre-og arbeidsutvalget (FAU) sin leder, Rolf Hjertholm. De var absolutt ikke sikre på utfallet av saken før møtet.- Dette viser at det betyr noe å engasjere seg, sier Grønhaug. - I forkant av dette møtet jobbet vi aktivt mot de politiske partiene, og vi prøvde å vise dem alternative løsninger.- I dette tilfellet viste det seg at det fungerer med bydelsstyre, legger Hjertholm til.Han mener politikerne tok problemstillingen på alvor, og var innforstått med situasjonen på forhånd. Vil jobbe for skoleutbygging Neste prosjekt for FAU og "Aksjonsgruppe Godvik"blir å få utbygd Alvøen skole.- Det ble foreslått flere midlertidige løsninger under møtet tirsdag, og vi har sagt oss villige til å være en forsøksskole når det gjelder bruken av paviljonger. Men på sikt må vi få utbygging, sier Hjertholm bestemt. Utviding av skolearealet skal opp i bystyret til våren.

Les også: - Verdens beste skole