Hordaland fylkeskommune har tildelt Tide Sjø AS kontrakt for drift av tre ferjesamband i Hardanger for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2018.

Kontrakten omfattar ferjesambanda Kvanndal-Utne-Kinsarvik, Jondal-Tørvikbygd, og Gjermundshamn-Varaldsøy-Årsnes.

Rederiet hadde det laveste anbudet med en samlet kontraktssum på 383,7 millioner, skriver Hordaland fylkeskommune i en pressemelding.

Fjord 1 Fylkesbaatane som var den andre tilbyderen, leverte et tilbud på 454,1 millioner kroner.

Det nye rutetilbudet som settes i gang fra 1. januar 2012, er i hovedsak en videreføring av dagens tilbud.

- Viktig for våre ansatte

— Det var svært viktig for selskapet at vi vant dette anbudet. Ikke minst for arbeidsplassene våre. Mange av våre sjøfolk kom fra tidligere HSD og har jobbet lenge på fergesambandene, sier konsernsjef Bjørn Ove Børnes i Tide.

De tre fergesambandene ligger i det gamle kjerneområdet til HSD, som i dag har skiftet navn til Tide.

— De fleste som jobber på fergene i Hardanger har lang ansiennitet og mange bor i området, sier Børnes.

Kan folk i Hardanger gleder seg til å kjøre om bord i splitter nye ferger fra 2012?

— Vi skulle svært gjerne ha ønsket å presentere nye ferger, men da hadde vi nok ikke vunnet anbudet. Fylkeskommunen har lagt opp til at det skal benyttes eksisterende materiell, men vi kommer selvsagt til å gjøre en god del oppgraderinger på fergene våre. Både med hensyn til sikkerhet og tilgjengelighet, svarer konsernsjefen.

Det er lagt opp til små rutejusteringer, men dette er ikke klart ennå. Det kan også bli rokkeringer på fergene i Tide-systemet.