Styret ga i går sykehusdirektør Stener Kvinnsland klar beskjed om at han må gjøre det han kan for å unngå at bassenget blir stengt for de polikliniske pasientene som trener der. Sykehusledelsen vil også forsøke å finne plass på budsjettet til å opprettholde to aktivitørstillinger på avdelingen som er knyttet til terapibassenget.

— Så stram som den økonomiske situasjonen er nå, kunne vi neppe ventet klarere støtte fra styret, er Ingeleiv Haugens umiddelbare kommentar til BT.

Sammen med flere andre brukere satt regionlederen i Norges Handikapforbund ringside til styret og lyttet under hele den to timers lange styrebehandlingen i går formiddag.

Hjelp fra Bergen kommune

Helse Bergen vil nå henvende seg til Bergen kommune for å få pengehjelp derfra til å dekke utgiftene til driften av bassenget for de av brukerne som ikke er pasienter på sykehuset.

— Det er også naturlig at kommunen tar deler av regningen for driften av kveldspoliklinikken på Barneklinikken. Vi må også vurdere utgiftsdeling for enkelte andre tilbud som ligger i gråsonen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, sier hun.

Som ventet satte også styret flyttingen av den barnekirurgiske posten på vent. Både sykehusledelsen og styret stiller seg spørrende til om det om det vil være noen særlig innsparingseffekt ved å flytte posten fra Klinikk for hode/hals til Barneklinikken.

Skjermes for p-avgiften

Flere av styremedlemmene ga også uttrykk for at de gjerne ville sluppet å vedtatt høyere parkeringsavgift på sykehusets parkeringsplasser. Men alle innser at en høyere avgift er uunngåelig så lenge Helse Bergen sliter med å få budsjettet i balanse.

Oddny Miljeteig varslet at hun vil foreslå at avgiften skal settes ned igjen straks økonomien blir romsligere. Og administrerende direktør Stener Kvinnsland lovet at administrasjonen skal se til at brukere som får urimelige høye parkeringsutgifter, skal få dem refundert.

Stemte imot

Sykehusledelsen fikk mye skryt for det grundige arbeidet som gjøres for å få sykehusets økonomi i balanse.

Men de fire ansatterepresentantene stemte imot hele innstrammingspakken. De mener økonomien er så vanskelig at driften er på kanten av de forsvarlige i forhold til lover og forskrifter.

De peker også på at tiltakene som nå blir gjennomført, kan føre til økt sykefravær og et dårligere arbeidsmiljø. De er også bekymret for at det skal bli vanskeligere å rekruttere nøkkelpersonell til enkelte nedleggingstruede avdelinger.

Hva synes du om saken? Si din mening her.

BLE HØRT: Rullestolbrukerne Esther Lekven (til v.) og Ingeleiv Haugen møtte opp for å protestere mot at de polikliniske pasientene skulle stenges ute fra terapibassenget. Nestleder Magnar Lussand (foran) og de andre styremedlemmene lyttet til det de sa.
Bjørn Erik Larsen