ATLE ANDERSSON

Det er Norges forskningsråd som tildeler prisen på 200.000 kroner.

Bergstad var toktleder på sommerens store forskerekspedisjon til den midtatlantiske ryggen som foregikk fra Havforskningsinstituttets nye stolthet «G.O. Sars». Forskerne fikk et unikt innblikk i dyphavets hemmeligheter og flere tusen prøver ble hentet opp ved hjelp av moderne teknologi. Prøvene er nå lagret på Bergen Museum der sjeldne fisker, blekksprutarter og virvelløse dyr skal under lupen.

Bergstad får prisen som hovedansvarlig for det storstilte formidlingen rundt MAR-ECO-prosjektet.

— Juryen for formidlingsprisen har latt seg imponere og begeistre av det mangfold og den profesjonalitet som preget formidlingsarbeidet knyttet til MAR-ECO, heter det i begrunnelsen.

Formidlingen omfatter alt fra trykt informasjon, tv-program og nettsider. Aktiv, personlig medvirkning fra forskernes side har skapt nærkontakt til publikum og gjør forskningen spennende og levende, ikke minst for skolebarn, mener juryen.

— Det unike ved prosjektet er at formidlingen har vært en del av selve forskningsprosjektet fra starten av. Bergstad har vært den sentrale inspirator og pådriver i dette arbeidet, mener juryen, som har vært ledet av professor Tove Bull ved Universitetet i Tromsø.

Forskningsrådet fremhever også at MAR-ECO-prosjektet bidrar til å markere Norge internasjonalt, og retter oppmerksomheten mot den marine forskningen som er et av satsingsområdene her i landet.

Bergstad arbeider til daglig ved Havforskningsinstituttets stasjon i Flødevigen.

Les mer om dyphavstoktet på www.mar-eco.no