— Vi ringer nå rundt til de evakuerte, og gir beskjed om at de kan flytte hjem, sier fungerende ordfører Olav Turvoll i Vik.

På et møte med geolog, politi og redningstjeneste rapporterte geologen at rasfaren har normaliserrt seg.

— Nå er det som før, sier Turvoll, og indikerer dermed at ingen kan gi garantier mot nye ras på Vestlandet, selv om situasjonen som førte til ras ovenfor Vik sentrum før helgen, er over.

Geologiske undersøkelser

Ti husstander med totalt 36 beboere ble lørdag kveld evakuert etter at det tidligere på kvelden gikk et steinras i nærheten av Vik sentrum i Sogn.

Mandag formiddag var et helikopter i luften over rasområdet ovenfor Vik sentrum med geolog om bord for å sjekke fjellet.

Etter befaringen, ble det holdt møte i kommunehuset der de skulle avgjøre om de evakuerte kunne vende hjem, eller fortsatt måtte holdes evakuert.

Kostbar produksjonsstopp

Vik Ørsta fikk klarsignal for gjenopptakelse av arbeidet kl. 12, rett etter at helikopteret med geologen landet. Hjørnesteinsbedriften var stengt i dag på grunn av rasfaren, men politiet ga dispensasjon for lossing av et vogntog inne på bedriftens område, opplyste rådmann Oddbjørn Ese til bt.no.

— Vi har ikke regnet på hvor mye produsjonstapet utgjør i kroner og øre. Det avhenger blant annet at hvor mye overtid vi kan få til, sier markedssjef Svenn Egil Finden.

Han forteller at bedriften er inne i høysesongen, og arbeidsstokken er allerede belastet med en del overtid. Entreprenørene venter på autorekkverk som skal monteres.

Vik Ørsta produserer for 35-40 millioner kroner i året, og når det meste skal leveres om høsten, blir det produsert for et par millioner kroner daglig på denne årstiden. Bedriften mistet nærmere to skift, før og etter helgen, på grunn av rasfaren.

— Er dette høstarbeid for å unngå sommertrafikken og vinterkulden?

— Det har mer med bevilgningstakten i Staten og veivesenet å gjøre. Pengene til slikt arbeid har i alle år hatt en tendens til å komme mot slutten av budsjettåret, sier Finden.