Skadeløyvet er gitt etter at det siste dagane er funne fire kadaver av lam. Dei døde lamma er undersøkte av Statens naturoppsyn som har konkludert med at lamma er drepne av jerv.

Fellingsløyvet er tildelt Henjum og Røysum sankelag, og gjeld i ei veke frå i morgon.

I vår blei det som mest truleg var ein jerv sett i Leikanger sentrum. I same periode blei det også meldt om jerve-observasjonar i Kaupanger.

**Les og:

Rovdyrforlik under press**