100 røde telekiosker i hele Norge blir nå fredet, og er sikret en verdig alderdom med stadig vedlikehold.

I dag møtes assisterende riksantikvar Sissel Rønbeck og konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor for å skrive under avtalen om vern. Signeringen finner sted i den aller første kiosken, som ble utplassert på Akershuskaia i Oslo.

Seks i Bergen

I Bergen er det seks av de karakteristiske røde boksene som skal bevares, kan David Brand, Antikvar i Norsk Telemuseum, fortelle.

— Det står en i Sandviken ved den gamle brannstasjonen, en på Fløyen, en på Bryggen, en ved Nykirken, og ved Klosteret står det to. Men vi bevarer sannsynligvis bare den ene ved Klosteret, sier han til bt.no.

Det finnes altså flere telekiosker rundt i Bergen, men disse blir ikke fredet.

Bergensk design

— Dere er heldige i Bergen. Det er flest kiosker i Oslo naturligvis, men Bergen er godt representert. Fasting var jo fra Bergen, sier Brand.

Telefonkiosken ble nemlig tegnet av den bergenske arkitekten Georg Fredrik Fasting, etter en konkurranse utlyst av telegrafvesenet i 1932. Det kom inn 93 forslag, men juryen likte Fastings design best og skrev den gang:

"Nr. 80 «Riks». Utkastet viser en helt frapperende enkel løsning av opgaven, såvel teknisk som estetisk set vel gjennemarbeidet. Det løser alle programmets fordringer på en tilfredsstillende måte. Såvel i planløsning som opbygning har forfatteren truffet midt i blinken. Utkastet har en sådan form at en kiosk med denne utførelse kan opstilles nær sagt hvorsomhelst. Brugsanvisningen kan med fordel anbringes over apparatet, men kan også den foreslåtte ophengning godkjennes. Døren må slå utad."

- Kjent kulturminne

Nå blir altså 100 av telekioskene fredet, mens Telenor fremdeles har ansvaret for driften av boksene.

– Telefonkiosker av denne typen er et viktig element i den historiske utviklingen av telekommunikasjon i Norge, og formålet med avtalen er å sikre og bevare et av de mest synlige og kjente kulturminnene tilknyttet Telenors virksomhet. Kioskene er en viktig miljøeksponent og et fremragende eksempel på norsk funksjonalistisk industridesign som har fått internasjonal anerkjennelse, skriver Norsk Telemuseum i en pressemelding.

NRK forsøker å slå rekorden med 12 personer inne i en telefonkiosk i 2006. Disse kioskene står ved Klosteret, men bare den ene blir fredet.
Bergens Tidende
Telefonkiosken på Vågen får besøk av Star Java, som setter den i perspektiv.
Bergens Tidende
En ensom telekiosk ved Kvamskogen. Tro om den blir fredet?
Erik Brekke