TROND NYGARD-STURE

— Overformynderiet forvaltet barnas penger på en usedvanlig dum og inkompetent måte, mener Lars M. Haugen, onkel til de to tenåringene.

Nå får de 12.000 kroner hver i erstatning fra Kvam Overformynderi.

-Skulle aldri skjedd

Etter at faren deres døde i 1993, etterlot han barna som bor i Øystese 75.000 kroner hver. Etter reglene var det Kvam Overformynderi som skulle forvalte pengene for dem inntil de fyller 18 år.

I alle disse årene, inntil 2002, har pengene stått trygt og godt på en bankkonto.

Da foreslo barnas onkel, Lars M. Haugen, for Kvam Overformynderi å plassere pengene i aksjer for å få bedre avkastning. Så hørte ikke Haugen mer.

Overformynderiet kunne ikke investere i aksjer. Da barnas mor, Marit Haugen, kontaktet Kvam Overformynderi i september 2002, foreslo de å plassere pengene i livrente i et pengemarkedsfond.

Hun aksepterte og signerte.

— Hun var i god tro, og trodde at dette var noe jeg hadde blitt enig med Overformynderiet om, sier Lars M. Haugen.

I september 2002 ble derfor 95.000 kroner fra hvert barn overført til livrentekonto.

— Dette skulle aldri skjedd. Kvam Overformynderi har innrømmet skriftlig at de betraktet meg som verge på denne tiden. Derfor skulle de kontaktet meg. Da ville jeg satt en stopper for det.

-En skikkelig gebyrfelle

Først tidlig i 2004 fikk Haugen vite hva som hadde skjedd, og ba Kvam Overformynderi om en forklaring.

— Svarene avslører at de ikke har forutsetninger for å vurdere fornuften i ulike investeringsalternativ, mener han.

Selv mener han dette var en stor tabbe.

— Kvam Overformynderi har bommet dobbelt. For det første, med livrente bindes pengene i seks år, deretter får du utbetalt en del hvert år de neste seks årene. Pengene blir altså bundet i opptil 12 år. Det er jo helt idiotisk siden barn bør kunne disponere over egne penger når de fyller 18 år. De ville vært 24 og 25 år før livrenten var helt utbetalt, sier han.

— For det andre er livrente i pengemarkedsfond en skikkelig gebyrfelle: Fem prosent i inngangsgebyr, en prosent i årlig gebyr samt syv prosent i gebyr hvis du bryter bindingstiden. Renten er ikke særlig høyere enn i bank heller, sier han

-Arrogant behandling

— Siden Kvam Overformynderi ikke kunne ta imot tilbudet mitt om aksjeplassering, så burde pengene heller blitt stående i banken.

Haugen har hatt en seks-syv måneder lang brev- og e-postveksling med Kvam Overformynderi om saken.

— I tillegg til inkompetansen er jeg også provosert over arrogansen. Blant annet nekter Overformynderiet oss innsyn i en juridisk vurdering de har fått gjort av saken. Skyldes det at den er kritisk til det de har gjort? spør han.

Nå er imidlertid livrente-sparingen brutt og pengene tilbakeført til bank. Tapet er beregnet til ca. 15.800 gebyrkroner per tenåring.

For kort tid siden overførte overformynderi 12.000 kroner til hver av ungdommene som erstatning for tapet.

— Mitt håp nå er at overformyndere rundt omkring lærer av dette, og ikke gjør samme feil som KO, sier Haugen.