«Det foreligger overvekt av sannsynlighet for at selvmordet kunne ha vært avverget dersom avdelingen hadde tatt tilstrekkelige bygningsmessige forhold på avdelingen og pasientens rom.»

Det fastslår Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) i et brev til Erna Olset.

Han la seg selv inn for å bli bedre, men der ble han behandlet veldig dårlig. Jeg var veldig bekymret for ham og ringte ofte

Det er nå snart tre år siden sønnen Robert Pedersen begikk selvmord under det som begynte som en frivillig innleggelse ved Sandviken sykehus.

Døde etter ti dager

— Jeg får aldri gutten min igjen, men dette føles som en slags seier. Jeg er lettet over å ha blitt trodd. Det er jo dette vi har sagt hele tiden, sier Olset.

Robert Pedersen ble lagt inn på Sandviken sykehus første gang i 2004. Han hadde en kompleks sykdomshistorie, og fikk til sammen syv ulike diagnoser.

— Det var med på å gjøre ham verre. Han ble veldig fortvilet av å få nye merkelapper hele tiden, mener moren.

Ifølge Olset ble sønnens situasjon forverret i august 2010. Det var da han bestemte seg for å bli lagt inn ved Sandviken sykehus.

— Han la seg selv inn for å bli bedre, men der ble han behandlet veldig dårlig. Jeg var veldig bekymret for ham og ringte ofte. Etter ti dager fikk vi beskjed om at han hadde tatt livet sitt ved hjelp av dusjforhenget som var tilgjengelig på rommet han bodde på, forteller moren.

Kritisk til Helsetilsynet

Da saken ble behandlet i Helsetilsynet var konklusjonen at sykehuset ikke hadde brutt loven. Sandviken sykehus ble likevel pålagt å fjerne gjenstander som suicidale kan bruke til å begå selvmord.

KOMPLEKS SYKDOMSHISTORIE: Robert Pedersen la seg frivillig inn på Sandviken sykehus for å bli bedre.
TOR HØVIK

Advokat Bjarte Aarlie har representert Olset helt siden hun tok kontakt med ham noen uker etter selvmordet i august 2010. Han er fornøyd med at NPE har kommet til en annen konklusjon.

— NPE uttaler at det er overveiende sannsynlig at selvmordet kunne vært unngått hvis innredningen på sykehuset var annerledes. Det er kraftig kost, sier han.

- Ingen garantier

Med erstatningskravet fra NPE mener Olset at Sandviken sykehus bør komme med en beklagelse overfor familien. Det har Kristin Jordheim Bovim, klinikkdirektør ved Sandviken psykiatriske sykehus, liten forståelse for.

— Som vi sa i vårt tilsvar til Helsetilsynet skyldes dødsfallet en svakhet i rommet som vi ikke hadde oppdaget. Det viste seg at det ved vinduet var mulig å bende ut en krok som deretter kunne brukes til å henge seg i.

— Dette er noe vi kanskje burde ha oppdaget, men huset ble bygget i 1995 og det hadde alltid vært sånn, så det gjorde vi dessverre ikke, sier Bovim.

Ifølge klinikksjefen har Sandviken sykehus nå tatt flere runder for om mulig å oppdage ting som kan være farlige for suicidale pasienter, men hun vil ikke gi noen garanti på lignende hendelser ikke kan skje igjen.

Ønsker støttegruppe

Nå startet arbeidet med å fastsette størrelsen på erstatningskravet. Advokaten ønsker ikke å antyde noe bestemt beløp.

pasientskadeerstatning3fect-1.jpg
TOR HØVIK

— Vi må ta en runde og se hva som har vært praksis i tilsvarende saker. Beløpet skal dekke faktisk økonomisk tap i tillegg til at vi vil be NPE vurdere å utbetale oppreisningserstatning for dødsfallet, sier Aarlie.

For Erna Olset har de tre siste årene vært en veldig tung tid. Hun mener imidlertid at det er viktig å dele de vanskelige erfaringene med andre og kjempe videre for et verdig tilbud for psykisk syke.

— Forhåpentlig kan denne saken vise andre som opplever lignende situasjoner at det hjelper å kjempe. Jeg ønsker gjerne å komme i kontakt med andre i tilsvarende situasjon. Kanskje kan vi lage en støttegruppe, sier Olset.