LENA VERMEDAL

På telefon fra Spania forteller Staurset om den utmattende prosessen.

36-åringen er den første norske oljearbeideren som får yrkesskadeerstatning etter å ha blitt kreftsyk av arbeid på plattform.

Arbeidsgiveren Aker Stord har tidligere blankt avvist kravet. Nå må forsikringsselskapet If punge ut for både tapt arbeidsfortjeneste og tap av inntekt i fremtiden.

— Hadde de bare kunne sagt at dette har skjedd og at vi beklager. Nå forstår jeg systemet, vet hvor kynisk det er. Dessverre tror jeg ikke de vil oppføre seg annerledes en neste gang, sier han.

Andre ble evakuert

Høsten 1993 arbeidet Staurset offshore for Aker Stord på Shells plattform Draugen. Ved arbeid på nattskift oppholdt han seg flere ganger innenfor et avsperret område på plattformen, mens det pågikk kontroll med radioaktiv røntgenstråling. Resten av arbeiderne ble evakuert.

Han ble til slutt oppdaget av en kontrollør, men hendelsen ble aldri innrapportert som uønsket hendelse eller nestenulykke. Det er brudd på bestemmelser og regelverk fra Oljedirektoratet og Statens strålevern.

— Jeg var igjen på plattformen flere netter mens arbeidet pågikk. Jeg vet de holdt på i skaftet like under der jeg satt. Jeg kan tenke meg at personen som oppdaget meg, ikke vågde rapportere saken av frykt for å avsløre slurv. Du skal ikke gjøre for mange feil før du ikke får reise ut i Nordsjøen igjen.

- Ble forbannet

To år etter stråleepisoden fikk Staurset påvist den meget sjeldne benmargs kreftsykdommen Essensiell Trombocytose. Sykdommen er svært uvanlig. Null til ett tilfelle forekommer årlig per 10 millioner innbyggere. Sykdommen er også svært sjelden blant unge mennesker.

På grunn av den manglende rapporteringen, fikk Staurset store problemer med å dokumentere hva som hadde skjedd. Verken Shell eller Aker Stord kunne redegjøre for strålingsdoser.

— Det verste var at HMS-sjefen sa de hadde så mange advokater at dette kom jeg aldri til å vinne. Da ble jeg forbannet.

Han satte i gang med å kartlegge og innhente fakta, dokumentasjon og uttalelser fra både norske og utenlandske eksperter. 10 år etter er resultatet en rapport på over 200 sider.

Saks- og advokatutgifter beløper seg til rundt 200.000 kroner, mens han bare har fått 20.000 kroner i fri rettshjelp.

- Trøtt og sliten hele tiden

— Jeg har gjort all etterforskningen selv, og føler jeg har slitt meg ut på dette. Hvis jeg visste alt jeg måtte gå igjennom, hadde jeg nok gitt opp for lengst.

Etter offshorekarrieren begynte Staurset med arkitektstudier.

-Under studiene var jeg alltid trøtt og sliten, men jeg klarte å fullføre på fire og et halvt år. Det var forferdelig tungt.

Han prøvde så å jobbe i halv stilling som arkitekt, men møtte veggen totalt.

Forsikringsselskapet If konkluderer med at den tidligere oljearbeideren er 45 prosent medisinsk invalid og 100 prosent varig arbeidsufør.

— Det er mye jeg ikke kan gjøre lenger. Aller helst ville jeg arbeidet som arkitekt. Det er vondt å ha en liten sønn som vil ha pappa med på lek, mens jeg ikke orker noen ting. Mye mer arbeid faller på min kone.

Selv om den økonomiske erstatningen aldri kan gjenspeile den inntekten han kunne fått som arkitekt i fremtiden, er han likevel glad over at han slipper et erstatningssøksmål mot Aker Stord.

— Jeg synes Aker Stord slipper forferdelig lett unna. De får ikke engang en bot. Jeg synes de er moralsk forpliktet til å komme med en innrømmelse og oppreisning som gjenspeiler spriket mellom erstatningen og det jeg kunne tjent i fremtiden.

Ingen beklagelse

Aker Stord ble gjennom media i går gjort kjent med at If skal betale ut yrkesskadeerstatning til en av deres tidligere ansatte.

-Slik vi oppfatter situasjonen er dette en sak mellom Statens strålevern, If og Staurset. Vi har ikke vært inne i denne loopen, sier informasjonssjef Alf Terje Myklebust ved Aker Stord.

-Vil dere komme med en beklagelse eller innrømmelse overfor Staurset?

— Nei.

— Hva vil du si om HMS-sjefens uttalelse overfor Staurset?

— Jeg har sagt det jeg vil si på dette tidspunktet.

— Vil dere komme med en uttalelse på et senere tidspunkt?

— Jeg har sagt det jeg vil si på dette tidspunktet. Nå legger jeg snart på.

Stortinget har vedtatt at det skal satses mer på helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Nordsjøen. Men forskerne som skal undersøke forholdene finner for få data.

— Vi har veldig få data om dette og strever i noen tilfeller med å få til samarbeid med oljeselskapene. Det er ille at en så rik bransje skal være så udokumentert. Hvis det forekommer feil, bør jo disse avdekkes, sier Bente Moen, professor i arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Hun leder et forskningsprosjekt om fysisk arbeidsmiljø og helse i offshorenæringen. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd for perioden 2002-2006.

Hun har ikke vanskelig for å forstå at Arno Onarheim Staurset har brukt lang tid på å dokumentere sin yrkesskade.

— Oljeselskapene er ofte skadet av dataalderen. De finner ikke alltid igjen data fordi de er lagret på foreldete medier.

GLAD OG LETTET: Blodkreftrammete Arno Onarheim Staurset (36) måtte selv bevise at han ble stråleskadd på en plattform i 1993. Nå får han endelig yrkesskadeerstatning. Han føler Statens stråleverns uttale blant annet om at det foregår en underrapportering av stråleskader i Nordsjøen, ble et vendepunkt i saken.<p/> ARKIVFOTO: OVE ARNE OLDERKJÆR