• Vi har slitt ut mer enn én sosialminister, ler 70-åringene Aud Kalvenes og Helga Lerøy. 1. mai får endelig skilte enker tilleggspensjonen sin tilbake.

— Vi har gått i 8. mars-tog og arbeidet aktivt i Kvinne- og familieforbundet. Vi har hengt på som klegger for at politikerne ikke skulle glemme oss, sier de to bestemte, hardtarbeidende og ikke minst fornøyde damene.

Nå har de endelig vunnet frem. For noen uker siden stod beviset svart på hvitt i en annonse Trygdeetaten hadde rykket inn i Bergens Tidende. 1. mai kommer virkelig regelendringen som de to damene har jobbet så lenge og så hardt for.

Mannen døde «for sent»

I 1990 skilte Aud Kalvenes seg fra mannen sin etter 35 års ekteskap. Seks år senere døde eks-mannen. Makabert nok kom dødsfallet ett år for sent til at firebarnsmoren kunne få enkepensjon. En lovendring som trådte i kraft i 1989 sa nemlig at dødsfallet måtte ha skjedd senest fem år etter skilsmissen for at enken skulle få beholde pensjonsrettighetene. Poenget med lovendringen i 1989 var at fraskilte ikke skulle kunne regne med å beholde den tidligere ektefellens pensjonsrettigheter «evig».

Ansvar for hjem og barn

Men regelendringen rammet én spesiell gruppe hardest: Kvinner som hadde tatt ansvar for hjem og barn stort sett hele livet, men som havnet i en skilsmissesituasjon i godt voksen alder. En nyskilt førtiåring kan ha en lang yrkeskarriere foran seg. For en sekstiåring er det vanskelig, ofte umulig, å skaffe seg nødvendige ekstra pensjonspoeng på egen hånd.

— Jeg syntes denne regelen var helt urimelig. Jeg kunne ikke godta den, sier Aud Kalvenes.

Hun kontaktet derfor sosionom og rettshjelper Helga Lerøy, som holdt foredrag om saken, skrev brev og samlet inn underskrifter. Sammen stod de på for å få til regelendringen som sannsynligvis berører noen hundre skilte enker i Norge. Femårsregelen faller nå bort, og Aud Kalvenes kan se frem til rundt 40.000 kroner mer i pensjon i året. Hittil har hun måttet nøye seg med minstepensjon.

Kvinner må søke

— Det første jeg gjorde da jeg så annonsen i avisen, var å ringe til Helga Lerøy og til barna mine. Jeg var så glad, sier Aud Kalvenes.

I mai 1998 var den daværende sentrumsregjeringen, med Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) som sosialminister, innstilt på å endre reglene. Det har altså tatt fire år fra politikerne signaliserte velvilje til regelendringen faktisk trer i kraft. Den forrige Ap-regjeringen sørget til slutt for det.

Nå er Helga Lerøy og Aud Kalvenes opptatt av at de kvinner som har rett til de nye ytelsene kjenner sin besøkelsestid.

— Ingenting skjer automatisk. Enker som har krav på denne ytelsen må huske å søke. Hvis ikke får staten pengene. Og det er vel ingen interessert i, sier de to kvinnene.

Vilkåret for ytelsen er at enken var helt eller delvis forsørget av ektefellebidrag frem til eks-mannen døde.

GA ALDRI OPP: – Nå skal ikke staten lenger ta mine penger, sier Aud Kalvenes (t.h). Sammen med Helga Lerøy har hun fått gjennomslag for en regelendring som gir noen hundre skilte enker tilleggspensjonen tilbake.
Foto: Arne Nilsen