Det har vakt oppsikt i KrF at folk som er sentralt plassert i det kristenkonservative bladet Norge IDAG bruker avisen for alt det den er verdt i en bevisst kampanje for å sikre stortingsrepresentant Anita Apelthun Sæle nye fire år på Løvebakken.

I det politiske miljø, og i organisasjonslivet ellers, blir slike aksjoner gjerne stemplet som kuppforsøk.

Ass. redaktør Bjarte Ystebø innrømmer åpent overfor Bergens Tidende at han har engasjert seg sterkt og mobilisert hele sitt nettverk for å hjelpe Apelthun Sæle.

Det pikante er at Ystebø er aller nærmeste medarbeider til politikerens ektefelle, sjefredaktør Finn Jarle Sæle.

Måtte melde seg inn straks

— Jeg ble oppringt av Ystebø for to og en halv måned siden med inntrengende henstilling om å melde meg inn i KrF og deretter møte opp og støtte Apelthun Sæles kandidatur på nominasjonsmøtet i Bergen Sentrum KrF, forteller en mann fra Minde.

Det ble sterkt presisert at innmeldingen måtte skje snarest, for et medlemskap må være gyldig i minst to måneder for at man skal ha stemmerett på et slikt møte.

Han ønsker ikke å stå frem med navnet sitt i BT, av frykt for det ubehag som ville følge med. Han sier at flere i hans bekjentskapskrets opplevde liknende henvendelse fra den samme Ystebø. Felles for dem er at de er sterke Israel-venner og hører til den konservative kristenfløyen.

- Jeg gjorde som han sa

— Ystebø visste selvsagt om oss, og jeg selv var egentlig lett å be. Jeg gjorde straks som han sa og betalte medlemskontingent. Men så fikk jeg betenkeligheter og ombestemte meg. Jeg lot være å gå på nominasjonsmøtet. Jeg likte rett og slett ikke fremgangsmåten, sier han videre.

— Hvordan det?

— Når jeg fikk tenkt meg om, syntes jeg lite om at en medarbeider i dette bladet engasjerte seg så sterkt for sjefredaktørens kone. Han fortalte åpent at han arbeider i Norge IDAG.

— Den type vervekampanje virker nok mot sin hensikt, i hvert fall har den gjort det for meg. Derimot er jeg stemt for at generalsekretær Karl Johan Hallaråker skal vinne frem, sier han.

- Har alltid støttet Anita

Ass. redaktør Ystebø sier at han «egentlig ikke» har noen kommentar til den versjonen som mannen fra Minde her gir. Men han vil gjerne tilføye følgende:

— Jeg har alltid støttet Anita, og jeg har oppfordret folk jeg kjenner til å gå inn for henne. Jeg har en stor kontaktkrets, og disse har jeg selvsagt ringt til.

— Du har ikke hatt motforestillinger mot å engasjere deg så sterkt for din sjefs kone?

— Dette har ingenting med saken å gjøre, og den har heller ikke noe med Norge IDAG å gjøre. Jeg kan ikke forstå at jeg har presentert meg som journalist eller redaktør i avisen, men jeg kan jo heller ikke se bort fra at jeg har gjort det.

— Har du konferert med redaktør Sæle om det du har drevet på med?

— Nei, han har jeg holdt utenfor dette.

Han mener at det ville være galt om ikke «høyresiden», som han sier, blir skikkelig representert høyt oppe på listen.

— Det ville gi KrF-listen en stygg slagside hvis Ingebrigt S. Sørfonn, Laila Dåvøy og Knut Arild Hareide får de første plassene, fortsetter han.

FÅR DRAHJELP: Flere KrF-ere med sterke Israel-sympatier, og som tilhører den konservative kristenfløyen, er oppfordret til å tegne partimedlemskap for å hjelpe Anita Apelthun Sæle til fire nye år på Stortinget.<p/>ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND