TRUDE HAUG

— Det er billedhoggeren Hugo Wathne fra Stavanger som har fått oppdraget med å lage en portrettbyste av tegneren Audun Hetland. Han kjente Hetland personlig, forteller professor Arnljot Strømme Svendsen.

Sammen med professor Gunnar Danbolt, forfatter Gunnar Staalesen, professor Arild Haaland og byantikvar Siri Myrvoll utgjør han komiteen som står for initiativet. De tar sikte på å avduke bysten 12. april 2005. Da ville Hetland ha fylt 85 år. Han døde i august 1998.

Godhjertet humor

— Med bysten får Hetland en slags evighetsstatus. Og siden Bryggen så å si er hellig grunn, vil Hetland på denne måten nærmest bli hevet opp til gudene, sier Strømme Svendsen, som synes arbeidet med å få dette til har vært en stor glede. Hetland var en enestående kulturpersonlighet, mener han.

— Han var en av de store bergenserne. På et humoristisk, artistisk område var han tolker av bergensk humor og gemytt. Hetlands humor var godhjertet, han spilte ikke på de spisse, sårende og ironiske sidene som også finnes i det bergenske lynnet. Men han var også en nasjonal personlighet, minner Strømme Svendsen oss på.

Sentral posisjon

Utgiftene til bysten tar bergensk næringsliv og privatpersoner, noe som ikke har vært vanskelig, ifølge Strømme Svendsen.

En privatperson sendte 10.000 kroner, og det var ingen «riking».

Skulpturen skal stå i Bryggehagen. I et brev fra Grønn etat heter det: «I denne parken står det allerede en skulptur av Asbjørn Herteig, og det må stilles spørsmål ved hvor mange skulpturer parken har rom for. Imidlertid har Hetland en sentral posisjon og betydning for Bergen og Bryggen og det er viktig å finne et egnet plasseringssted for ham».

Brevet er undertegnet sjefsplanlegger Mogens Lock Hansen og overlandskapsarkitekt Hanne Katinka Hofgaard.

Bysten skal stå på en rund granittsokkel. Prosjektet er avhengig av at Riksantikvaren innvilger særskilt gravetillatelse på den fredete grunnen i området.

PÅ SOKKEL: Kunstneren som fremfor alle har udødeliggjort bergensk lynne, Audun Hetland, skal få en egen portrettbyste i parken bak Bryggen.