ØYULF HJERTENES

Det vedtok Komité for miljø og byutvikling i går ettermiddag. Dermed er det klart for ti nye leiligheter mellom skolen og barnehagen til Steinerskolen i Rieber-Mohns vei på Fjøsanger.

Foreldre i området mente en slik utbygging ville føre til enda mer trafikk på den smale og bratte veien til skolen, og dermed ødelegge en allerede dårlig skolevei.

Med H, KrF og Frp i spissen kom politikerne foreldrene i møte, og vedtok merknader om at trafikksikkerheten i området må bedres. De mest aktuelle tiltakene er å begrense trafikken noen timer på morgenen og ettermiddagen, og øke veibredden.

I så fall kan det ligge an til en ny runde med naboprotester. Ragnar Tysland, som bor i Rieber-Mohns vei 41, har ingen planer om å gi fra seg deler av eiendommen til utvidet vei.

— En bedre vei vil heller ikke bedre trafikksikkerheten. Det vil isteden bare føre til flere biler og høyere fart i et område hvor ungene vaser over alt, sier Tysland, som mener Byggholt ikke burde få sette opp leilighetskomplekset i området.

Kommunalråd Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) gikk inn for å utsette saken, men fikk ikke støtte i komiteen. Endelig vedtak i saken gjøres av bystyret.