Miljøverndepartementet har i dag opphevet Riksantikvarens fredningsvedtak for Skansen brannstasjon og Skansedammen.

Det betyr at Bergen kommune har fått medhold i sin klage på fredningsvedtaket, og at boligsoneparkeringsanlegget som er planlagt under dammen, kan bygges. Da vi dammen erstattes med et vannspeil på 20 centimeter.

Svært glad

— Jeg er svært glad for at Miljøverndepartementet opphever fredningsvedtaket. Vi vil nå starte arbeidet med den videre planleggingen av parkeringsanlegget under Skansen, sier byråd Lisbeth Iversen.

Miljøverndepartementet begrunner opphevingen med at det ikke er fremført argumenter for bevaring av volumet på Skansedammen som tilsier at slike viktige samfunnshensyn som denne boligsoneparkeringen må vike.

Departementet legger også vekt på at boligsoneparkeringsanlegget er hjemlet i godkjent plan og at det er foretatt vurderinger av parkeringsbehov, fremkommelighet og plassering av anlegget.

Stort problem

  • Den dårlige fremkommeligheten og brannsmittefaren i området er et stort problem både for beboere og brannvesenet. Vi har sett på andre muligheter for parkeringsanlegget, men ingen andre steder ville fanget opp bilene i dette området, sier Iversen.

Allerede i 2001 ble det vedtatt å bygge boligsoneanlegget under dammen. Det skal bidra til å fjerne en del av gateparkeringen i området. Naboer og kulturvernere har protestert kraftig mot planene, som de mener vi ødelegge den kulturhistoriske verdien av Skansen brannstasjon og Skansedammen. Dammen ble opprinnelig bygget som reservoar for brannvesenet.

— Vi er helt enige i at området må bli tatt godt vare på. Planene inneholder også en oppgradering av området. Bedre grøntarealer og et anlegg som er åpent for allmennheten, samt fjerning av parkerte biler langs veiene, sier Iversen til bt.

Skandaløst

— Det er helt skandaløst at Miljøverndepartementet har opphevet fredningsvedtaket for Skansendammen. Dammen bærer på en viktig del av byens historie både som park og som vannreservoar for brannvesenet, sier gruppeleder for Venstre og nestleder i komite for Kultur, Idrett og Næring, Hans-Carl Tveit.

— Det er ingen tvil om at det er behov for et parkeringsanlegg på Skansen, ikke minst av hensyn til fremkommelighet ved utrykkning, men dette bør være mulig å bygge inn i fjellet bak Skansen brannstasjon. Tilfluktsrommet bak dammen er frigitt av sivilforsvaret og står ubrukt. Arkitekter har tidligere laget et forslag som viser at det er mulig å bruke dette stedet til parkeringsanlegg, fortsetter Tveit .

Diskuter det nye vedtaket her: