Det er Høyre som denne gangen ønsker å komme arbeiderpartisympatisøren i møte.

Byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen gikk sammen med Venstre-byråd Hans-Carl Tveit imot at Mohn skulle få bygge nytt på tomten sin.

— Trond Mohn ønsker å skaffe seg en bolig med livsløpsstandard. Alternativet hans vil være å bygge om boligen som står på tomten. Det vil være mer skjemmende enn å bygge et nybygg som er svært godt tilpasset terrenget, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

Hun hevder at Mohn ikke har fått særbehandling av byrådet.

— Vi har behandlet Mohn som en hvilken som helst utbygger. Men vi har sett på fordeler og ulemper ved nybygget. Vi mener dette er den beste løsningen, sier Mæland.

— For meg er dette en prinsipiell sak. Vi kan ikke tillate bygging i 100-metersonen i et område hvor det nylig er vedtatt kommunedelplan, sier Lisbeth Iversen.

Hun peker på at villaen som Mohn ønsker å bygge, bare ligger 25 meter fra sjøen.

— Selv om den er pent tilpasset terrenget, kan vi ikke tillate bygging like i sjøkanten, sier hun.

Det er komiteen for miljø og byutvikling som avgjør saken. Men avgjørelsen kan overprøves av Fylkesmannen i Hordaland.

Tor Høvik